Martijn Kuiler

SCHOONHOVEN – Binnenkort start alweer de vierde editie van het project ‘Maak een Vliegende Start’. Bij dit project worden mensen begeleid in het vinden van een nieuwe stimulans in hun ondernemerschap.

In januari startte de derde editie met zes deelnemers. Een half jaar lang gingen ze aan de slag met een eigen coach, en iedere twee weken met de groep.

Daarbij volgden ze workshops over ondernemerschap, businessplan, marketing, communicatie, sociale media, financieel, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en netwerken. Tijdens de finale hielden ze een eigen presentatie, om klanten enthousiast te maken.

In maart stond alles ineens stil door de coronacrisis. Projectleiders Lia Steeman en Mia Euwes pakten echter door en samen met de coaches, de trainers en de stichting de Oude Apotheek zorgden ze ervoor dat alle ondernemers in plaats van te stoppen, hun bedrijf toch in de picture konden zetten

Lia Steenman: “Nieuwe klanten meldden zich en iedereen heeft tijdens de finale kunnen stralen op de film en op het podium met hun eigen coach. Alle deelnemers keken terug op een zeer geslaagd traject met een wervelende slotavond.”

KRIMPENERWAARD – Een gemeentewapen heeft Krimpenerwaard al. Een officiële gemeentevlag ontbreekt echter nog. Dat moet veranderen vindt het gemeentebestuur. En aan inwoners wordt gevraagd met een ontwerp te komen.

Inwoners kunnen hun ideeën voor een Krimpenerwaardse vlag – digitaal of op papier – voor 15 oktober mailen naar communicatie@krimpenerwaard.nl of sturen naar Postbus 51, 2820 AB in Stolwijk onder vermelding van Ontwerp Gemeentevlag. Vermeld duidelijk naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest drie ontwerpen uit. Deze drie ontwerpen worden vervolgens op de gemeentelijke website geplaatste. Vervolgens kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen. De vlag met de meeste stemmen wordt, na goedkeuring door de gemeenteraad en de Hoge Raad van Adel, de officiële gemeentevlag.

Een officiële gemeentevlag moet aan een aantal eisen voldoen om opgenomen te worden in het vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel. Deze raad heeft ook het gemeentewapen van Krimpenerwaard ontworpen en vastgesteld.

De gemeentevlag moet zoveel mogelijk ontworpen worden aan de hand van de kleuren en emblemen van het gemeentewapen. Een vlag moet verder zo eenvoudig mogelijk zijn. Kleuren en symbolen moeten in een oogopslag duidelijk maken waar de vlag voor staat. Heraldische wapens en woorden zijn taboe.

De gebruikte symbolen in het gemeentewapen, dat in 2015 is ontworpen na de herindeling van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven, zijn de leeuw (uit wapen van Schoonhoven), het kasteel van Vlist (Haastrecht), de ster van Ouderkerk (Gouderak) en de eerder genoemde drie wassenaars van het geslacht Van Polanen (Bergambacht, Nederlek en Ouderkerk).

HAASTRECHT – Museum Bisdom van Vliet zoekt foto’s voor een tijdelijke tentoonstelling dit najaar. Iedereen die iets van het Haastrechtse museum op de foto heeft gezet, er misschien wel trouwfoto’s heeft laten maken, of een voorouder heeft die werkzaam was voor Paulina Bisdom van Vliet, wordt opgeroepen deze in te sturen voor de speciale ‘Koetshuistentoonstelling’.

Museum Paulina Bisdom van Vliet is nu gesloten voor bezoekers vanwege restauratie- en onderhoudswerkzaamheden, maar in het naastgelegen Koetshuis wil het woonhuismuseum in Haastrecht — als onderdeel van een speciale, tijdelijke tentoonstelling — foto’s laten zien die bezoekers hebben ingezonden.

Het Koetshuis was ooit van de in 1923 overleden weduwe Paulina Maria le Fèvre de Montigny–Bisdom van Vliet. In de loop van de vorige eeuw verkocht het inmiddels bijna 100 jaar oude museum dit pand, maar vorig jaar heeft Stichting Bisdom van Vliet het Koetshuis weer verworven om het bij het museum te betrekken.

Vanaf september wordt in dit Koetshuis door de vrijwilligers van het museum een tentoonstelling ingericht met meerdere onderwerpen onder de noemer ‘Kom kijken in het Koetshuis’. Met afbeeldingen, teksten, en persoonlijke toelichtingen worden verhalen over Paulina en Haastrecht verteld: de geschiedenis van het Koetshuis, de band van Paulina en haar familie met Haastrecht, maar ook een ‘verborgen collectie’ — objecten uit het museum die normaal voor bezoekers niet zijn te zien. Een groot aantal van de door bezoekers ingezonden foto’s worden onderdeel van deze tijdelijke tentoonstelling.

Een jury van aan het museum verbonden vrijwilligers zal de meest bijzondere foto’s uit alle inzendingen uitkiezen. Inzenden kan toto 1 augustus per e-mail naar info@bisdomvanvliet.nl.

GOUDERAK – Twee brandweerlieden in Gouderak hebben vrijdagavond alsnog hun koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Peter Boevé en Gijs Mourik zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Boevé (54), stopt na meer dan 30 jaar als vrijwilliger van het brandweerkorps Gouderak. Op 1 mei 1990 werd hij aangesteld als manschap. Tijdens zijn brandweercarrière volgde hij diverse opleidingen en scholingen tot het niveau Hoofdbrandwacht en was hij chauffeur/pompbediende. “Boevé heeft veel betekend voor kazerne Gouderak”, sprak burgemeester Cazemier bij de uitreiking. “Hij was een waardevolle en betrouwbare aanvulling voor het brandweerkorps.”

Pieter Boevé was daarnaast onder meer voorzitter van de personeelsvereniging ‘Altijd Paraat’. Ook is hij al vele jaren voorzitter van de Oranjevereniging in Gouderak.

Mourik (46), is ruim 22 jaar in dienst van de vrijwillige brandweer Gouderak. In deze periode stond hij 24/7 klaar voor de maatschappij en specifiek voor de Gouderakse gemeenschap en de omliggende kernen. Cazemier: “Hij is een betrokken en gedreven brandweerman. Hij heeft zich langdurig en intensief ingespannen en was van grote waarde voor de samenleving.”

Op 1 januari 1997 werd hij aangesteld als manschap. Tijdens zijn brandweercarrière volgde hij diverse opleidingen en scholingen tot het niveau Brandmeester en is hij naast bevelvoerder ook chauffeur/pompbediende.

Cazemier bracht hen al eerder telefonisch op de hoogte van het heuglijke nieuws. Vanwege coronamaatregelen kon er toen geen feestelijke bijeenkomst gehouden worden. Nu was dit moment daar wel.

Foto: Robert Coomans.

LEKKERKERK – Lekkerkerk moet een dorpshuis krijgen. Drie verenigingen in het dorp hebben de handen ineengeslagen om dit streven te realiseren. Het zijn Vrouwen van Nu, ’t Regiokoor en Bridgeclub Lekkerkerk.

Jan van Arendonk (71) maakt namens laatstgenoemde deel uit van de Dorpshuis-initiatiefgroep, die wordt gecoördineerd door Fred Wink. Vrijdagmiddag kwam Arendonk aan het woord in de Infoshow van RTV Krimpenerwaard. “Lekkerkerk is enige kern van Krimpenerwaard, die geen eigen dorpshuis of iets dergelijks heeft. We zaten altijd in zaal Amicitia. Dat huurden we van de gemeente, die het vervolgens weer huurde van eigenaar Ad Scheer. Die  is inmiddels ook al rond de zestig en zal eens stoppen met zijn bezigheden in Amicitia. En dan? We hebben nu dus gewoon een dorpshuis nodig.”

De slogan ‘Op Lekkerkerk gebeurt ‘t” kan volgens Arendonk beter vervangen worden door ‘gebeurde het’. “Oudere inwoners hebben hier dikwijls hun partner leren kennen in de Shop of in de Groote Boer. Daar werd gedanst op zaterdag- en zondagavond. Dat was de kern van het dorp, daar gebeurde het. Zoiets hebben we nu ook weer nodig”, aldus de ondernemer in ruste.

In een dorpshuis gebeurt veel, weet Arendonk. “Denk aan Koningsdag, Sinterklaas, maar ook bijvoorbeeld toneeluitvoeringen. Dus niet alleen voor ons als verenigingen, maar ook om het in het dorp gewoon gezellig te houden, van alles te organiseren. Kortom, alles bij elkaar, met een stukje commercie erbij om het rendabel te houden. Denk aan een bedrijven die er feestavonden voor het personeel geven. Die moeten er ook terecht kunnen. De verenigingen in het dorp die we hebben aangeschreven, staan er in ieder geval allemaal positief tegenover. ”

Er zijn wat de initiatiefnemers betreft twee locaties die hiervoor in aanmerking komen: Amicitia of eventueel het gemeentekantoor. Arendonk: “En anders moet er gebouwd worden.” De groep heeft inmiddels verschillende keren overleg gevoerd met de gemeente Krimpenerwaard. “Daar is nog niet zoveel uitgekomen”, moet Arendonk spijtig vaststellen. “De bal ligt nu bij hen, maar ze zijn het er over eens dat er in Lekkerkerk ook wat hoort. Over het hoe en wat, wordt nu een rapport geschreven. Dat kan wel even duren, dat gaat zo bij overheden, dus afwachten maar.”

Luister hieronder naar het gesprek met Jan van Arendonk.

Jan-van-Arendonk     
Meest gelezen
  • No results available