Archieven

Dit bericht is 1375 keer gelezen

BERGAMBACHT – In 2015 is de gemeente Krimpenerwaard ontstaan en is ervoor gekozen om vier gemeentekantoren aan te houden. Ambtenaren werkten in Stolwijk, Bergambacht, Schoonhoven en Lekkerkerk.

De huidige kantoren van de buitendienst en de gemeentehuizen kosten veel geld en energie en passen ook niet meer bij de huidige manier van werken en dienstverlening. Daar komt bij dat alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben, in 2030 energielabel A en in 2050 vrijwel CO2-neutraal en aardgasvrij moeten zijn. Daarom heeft de gemeente gekozen voor de oplossing om een nieuw gemeentehuis te bouwen en de vier kantoren van de buitendienst te vervangen door één centraal kantoor aan de Veerweg. Uit onderzoek blijkt dat één nieuwe locatie beter is voor de dienstverlening, de bereikbaarheid voor inwoners en de duurzaamheid.

Op maandag 13 juni 2022 is er in zalencentrum de Waard in Bergambacht een bewonersavond gehouden over de plannen voor de Veerweg in Bergambacht. Er waren 34 aanwezigen. Tijdens deze avond zijn de eerste schetsen getoond van de beoogde locatie van het nieuwe gemeentehuis, het kantoor van de buitendienst (op het huidige steunpunt voor de Provinciale gladheidsbestrijding) en de indeling van het buitengebied.

De beoogde locatie voor het nieuwe gemeentehuis staat nog niet vast. De raad neemt in juli of september 2022 het definitieve besluit of het nieuwe gemeentehuis op deze locatie gaat komen.

Stedenbouwkundig plan

Op basis van de uitgangspunten vanuit de raad is er een ontwerp van een stedenbouwkundig plan opgesteld voor het gebied Veerweg. Het voordeel van deze locatie is dat belangrijke functies zoals brandweer, politiekantoor (en straks ook de buitendienst) aanwezig zijn. Het gemeentehuis is een goede aanvulling. Het nieuwe gemeentehuis krijgt in dit plan een prominente plek aan de N210 naast het pompstation van drinkwaterleverancier Dunea. Het nieuwe gemeentehuis komt op het huidige grondgebied van Dunea. Met Dunea worden nu de mogelijkheden onderzocht tot de aankoop van deze grond.

Goede bereikbaarheid

De Veerweg is goed bereikbaar met een ontsluiting aan provinciale weg en mogelijkheid voor extra bushaltes en fietspaden. De gemeente is momenteel in overleg met de wegbeheerder, de Provincie Zuid-Holland, voor de mogelijkheden voor nieuwe bushaltes op de N210. De gemeente is met de provincie ook in overleg hoe de ontsluiting van de locatie van het nieuwe gemeentehuis op de parallelweg en de Veerweg, zo veilig mogelijk gemaakt kan worden voor alle weggebruikers.

Natuur en recreatie

Het plan voor het buitengebied heeft een groene uitstraling. Duurzaamheid en klimaatadaptatie spelen hierin een belangrijke rol. Het polderlandschap is leidend voor de inrichting van het gebied, dat naast het gebied ligt van Natuurnetwerk Nederland. In de plannen is een bos en waterrijk gebied ingetekend met een wandelroute (het Lekweidepad) door het gebied voor recreatie.

Besluitvorming

Nieuw gemeentehuis

Er is een bestemmingsplanwijziging nodig voor een nieuw gemeentehuis aan de Veerweg. De raad beslist uiteindelijk of deze beoogde locatie de uiteindelijke locatie wordt. Tussen juli en september 2022 beslist de raad over de locatiekeuze. Inwoners kunnen bezwaar en beroep aantekenen. Daarna liggen de plannen ter inzage. Als het bestemmingsplan vaststaat en dat is in het tweede kwartaal van 2023 kan er binnen 6 weken eventueel bezwaar aangetekend worden. Na alle procedures doorlopen te hebben, kan de bouw begin 2024 starten. De oplevering kan dan plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2025.

Nieuw kantoor buitendienst

Voor de nieuwe huisvesting van de buitendienst is geen bestemmingsplanwijziging, maar een uitgebreide vergunningprocedure nodig. Dat komt omdat met de bouw van de buitendienst een beperkte afwijking van het bestemmingsplan is gemoeid. In september 2022 wordt de vergunning aanvraag gedaan en nadien start ook de bezwaarprocedure. De bouw staart in het tweede kwartaal van 2023 en de oplevering vindt plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Dit bericht is 1375 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief