Archieven

Dit bericht is 1203 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en het Zuid-Hollands Landschap zijn blij met het besluit over een extra oeververbinding in de Rotterdamse regio.

Provincie, gemeente Rotterdam, de metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk kwamen afgelopen maand overeen dat deze nieuwe brug of tunnel moet worden gerealiseerd tussen de Rotterdamse wijken Feijenoord en De Esch/Kralingen. Tegelijk wordt 90 miljoen geïnvesteerd in het oplossen van het knelpunt van de Algeracorridor tussen Capelle en Krimpen aan den IJssel.

“Wij zijn voor verbetering van de mobiliteit, maar hadden bezwaren tegen de combinatie van een brug vanuit de Krimpenerwaard naar Ridderkerk en de bouw van 4000 extra woningen in de polder”, geeft voorzitter Jaap Graveland van de NVWK. “Het spaart landschap, natuur en erfgoed en vergroot de bereikbaarheid van de groene Krimpenerwaard voor de Rotterdammers. We constateren dat de inzet van partijen voor een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard effect heeft gehad: die 90 miljoen is aanzienlijk meer dan in de pré-verkenning voor een oeververbinding was voorzien.”

Met het besluit over de oeververbinding is volgens de natuurorganisaties voor de gemeente Krimpenerwaard nu ook hét argument vervallen om vierduizend extra woningen te bouwen. Graveland: “De huidige woonvisie loopt tot 2030 en gaat al uit van 3.000 woningen – 1.200 méér dan de provincie raamt voor de behoefte van de eigen bevolking. Wij dringen erop aan dat de gemeente met een nieuwe woonvisie komt. Ze kan hierbij dankbaar gebruik maken van het Panorama Krimpenerwaard. Dit werd al in november 2018 aan de gemeenten en provincie aangeboden maar raakte door de politieke drukte rond het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, red.) en gebiedsbod wat naar de achtergrond. Het vormt echter nog steeds een prima inhoudelijke basis voor de ontwikkelingsvisie en agenda, omdat het inzet op gelijkwaardige groei van economie en ecologie. Het Panorama is extra krachtig juist omdat het door participatie tot stand is gekomen.”

Tweede brug over IJssel
Voor het oplossen van het Algeraknelpunt zullen in een volgende fase verschillende varianten worden onderzocht: vervanging of verbreding van de huidige brug, bouw van een tweede brug of een combinatie hiervan. Graveland: “We pleitten al eerder voor de bouw een tweede brug over de Hollandse IJssel en aanpassing van het Kralingse Plein. Dit zorgt niet alleen voor betere ontsluiting van de Krimpenerwaard maar ook van Capelle. Doordat vanwege de staande-mast-route bij één open brug tijdig de alternatieve route over de tweede brug aangegeven kan worden, stagneert het verkeer over de IJssel niet.”

Graveland ziet instemming aan dat overheden, agrariërs en natuurorganisaties allerlei initiatieven nemenvoor het vergroten van de biodiversiteit in de Krimpenerwaard. “Het draagvlak en de investeringen daarvoor zijn erbij gebaat als zoveel mogelijk bewoners ervan kunnen genieten. De investering in de oeververbinding over de Hollandse IJssel brengt de Krimpenerwaard dichterbij en is dus goed voor de natuur én de Rotterdammers.”

Groen en rust
Maar er is meer nodig, stelt de voorzitter. “De meeste Rotterdammers hebben nauwelijks weet van het groen en de rust aan de overzijde van de Hollandse IJssel. De huidige verbinding vormt niet alleen een fysieke maar ook een psychologische barrière. We adviseren de overheden dan ook om parallel aan de bouw van de brug sterk in te zetten op streekpromotie. Zet zo’n herkenbaar bruin landschapsbord met ‘welkom’ op de toerit. Met erachter een matrixbord waarop elke dag een kenmerkend bericht staat over gebeurtenissen in het bedrijfsleven, op de boerderijen en in de natuur van de Krimpenerwaard. Maak de brug dus ook tot een brug voor de Rotterdammer.”

Dit bericht is 1203 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief