Archieven

Dit bericht is 1702 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL – De Krimpense SGP-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend over een zaak waarbij in een knellende situatie geen maatwerkoplossing wordt geboden aan een gezin waarvan de moeder rolstoel- en zorgafhankelijk is.

Om psychosociale redenen is dit gezin genoodzaakt te verhuizen. Raadslid Hugo van der Wal: “Op korte termijn was er geen geschikte huisvesting voor dit gezin beschikbaar. Uiteindelijk heeft het gezin zelf een huurwoning gevonden waarin een traplift aanwezig is. Maar volgens de gemeente moet deze traplift worden verwijderd omdat deze woning niet geschikt zou zijn voor iemand die rolstoelafhankelijk is. De vraag doet hier zich voor of hier de regels niet boven de mensen worden gesteld, in plaats van andersom.”

Van der Wal wijst erop dat Krimpen aan den IJssel is een inclusieve gemeente. “Daar zijn we met z’n allen trots op. Helaas lijkt het beleid om mensen met een chronische ziekte of beperking zo goed en zo lang mogelijk te ondersteunen bij het deelnemen aan de Krimpense samenleving steeds meer op de tocht te staan. Het huidige – nu demissionaire – college voert de Wmo uit onder het motto: ‘Goed is goed genoeg’.”

De SGP heeft al meerdere malen aangegeven dit een nogal minimalistische benadering te vinden. “Wat ons betreft zou er creatiever en ruimhartiger met situaties als in deze casus moeten worden omgegaan”, geeft Van der Wal aan. “Niet dreigen een aanwezige traplift weg te halen, maar actief meewerken aan een maatwerkoplossing. Daar komt bij dat de SGP vindt dat de gemeente een zorgplicht heeft naar haar eigen inwoners. Daar waar zij verdwaald raken in bureaucratie en regelingen of tussen instanties ingeklemd dreigen te worden, zou de gemeente hen een helpende hand moeten bieden. Ook dat lijkt in deze casus niet of niet voldoende te zijn gebeurd. De gemeente had hier mogelijk meer regie kunnen nemen.
Hoewel raadsleden allereerst als taak hebben om het College te controleren op het algemeen gevoerde beleid op het terrein van bijvoorbeeld Wmo, Wonen of Inclusie, ziet de SGP deze casus als een goede aanleiding om met het College in gesprek te gaan over hoe dit beleid in individuele situaties uitwerkt. Vandaar onze vragen hierover.”

Dit bericht is 1702 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief