Het weer in de Krimpenerwaard

Archieven

Dit bericht is 1017 keer gelezen

surfplasKRIMPEN A/D LEK – Deze week is Staatsbosbeheer namens Groenalliantie Midden-Holland gestart met het aanbrengen van zand op de bodem van de Surfplas in recreatiegebied Krimpenerhout bij Krimpen aan de Lek. De zandlaag van circa twintig centimeter sluit de bodem af zodat er geen fosfaat meer vrijkomt. Dit is een van de maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit.

Het aanbrengen van het zand op de bodem is een specialistische klus, die wordt uitgevoerd door aannemer Verboon Maasland. De paden rondom de plas blijven gewoon toegankelijk van recreanten. De aannemer verwacht circa vijf weken nodig te hebben en begin maart klaar te zijn.

Vanaf de kade brengt de aannemer via lange pijpen het zand naar een bootje op de plas. Van daaruit wordt het zand geleidelijk in de plas gesproeid zodat het langzaam naar beneden kan dwarrelen. Daar sluit het de bodem af zodat het fosfaat dat daarin zit opgeslagen niet meer vrij kan komen. Daarmee wordt de belangrijkste voedingsstof voor algengroei aan banden gelegd.

Minder brasems en meer oevers
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe zandlaag in stand blijft, is eind vorig jaar het aantal brasems teruggebracht naar een niveau dat beter past bij de omvang van de plas. In hun zoektocht naar voedsel woelen brasems de bodem om waardoor er fosfaten vrijkomen, die zorgen voor algengroei. Daarnaast zijn er extra brede natuurvriendelijke oevers aangelegd met planten die het water filteren. Deze oevers bieden tevens volop broedmogelijkheden voor moerasvogels, jonge vis en amfibieën. Ze trekken ook insecten zoals dagvlinders aan.

De maatregelen vormen onderdeel van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie Midden-Holland die als doel heeft de recreatiegebieden in het Groene Hart beter te laten aansluiten bij de wensen van de huidige recreant. De provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dragen financieel bij aan de kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer is als beheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Dit bericht is 1017 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief