Archieven

Dit bericht is 1754 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard is er een onderzoek uitgevoerd naar het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot in de Krimpenerwaard.

Het onderzoek is uitgevoerd door Acacia Water. De doelstelling van de gemeente is om in 2022 op 2000 extra hectare maatregelen te treffen om de bodemdaling tegen te gaan. Het uitgebrachte rapport geeft inzicht in de aard en omvang van de bodemdaling.

Eén van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de bodem in de Krimpenerwaard daalt, maar veel minder hard dan steeds werd aangenomen. De schattingen liepen uiteen van 1 tot 2 centimer per jaar en nu blijkt het te gaan om 2 tot 4 millimeter per jaar, hetgeen nog al een verschil is. Dit komt door het feit dat er veel beter gemeten wordt dan in het verleden. Bij de metingen van nu wordt zelfs gebruik gemaakt van satellieten die zich ergens boven ons bevinden.

Wethouder Jan Vente, portefeuillehouder landbouw, zegt hierover: “Het feit dat de bodem minder hard zakt dan verwacht, betekent dat we één tot twee generaties de tijd hebben om samen met de inwoners tot aanpassingen te komen. Dit biedt een duurzaam perspectief voor de toekomst. Ook geeft het ruimte voor vervolgonderzoek om tot aanvullende oplossingen te komen.”

Ook biedt het rapport inzicht in de verschillen in bodemdaling per gebied. Deze verschillen worden veroorzaakt door de bodemopbouw en het watersysteem (infiltratie). In de zogenaamde infiltratiegebieden is de bodemdaling groter. Zo kan een specifiekere aanpak per deelgebied worden toegepast. Er zijn vier maatregelpakketten opgenomen die hierop aansluiten.

Bodemdaling en de klimaatopgave
De geboden maatregelen gaan over aanpassingen in de landbouw, namelijk optimalisatie van de melkveehouderij, extensieve melkveehouderij, natte verdienmodellen zoals zonnepanelen of cranberry’s en natuurontwikkeling. Maatregelen dienen tot het verhogen van het grondwaterpeil.

Momenteel wordt aangenomen dat bodemdaling ook bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Bij gemeenten ligt de opdracht om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het onderzoek biedt hiervoor een kader.

De beschikbare tijd, kennis over bodemdaling en maatregelen daar tegen bieden kansen om samen met het waterschap, inwoners, ondernemers en agrariërs te komen tot passende maatregelen. Met de uitkomsten van het rapport kan de gemeente Krimpenerwaard in gesprek over de bevindingen met lokale partners en kennisinstellingen. Uiteraard spelen provincie en de staat ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de plannen.

Dit bericht is 1754 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Bodemdaling in de Krimpenwaard valt mee

  • jammer alleen dat de eigenaren van woningen GEEN stem hebben in de hoogte van de grondwaterstand. De economische belangen van de boeren (OOk belangrijk) worden ALLEEN maar gehoord en dan mogen we ons nog gelukkig prijzen als de woningbouwvereniging voor zijn huurhuizen nog enig tegengas tracht te geven.
    De waterschappen zijn zeer moeilijk (tot onmogelijk) bereikbaar en alle betrokken partijen (gemeente, provincie, waterschappen etc.) zijn NIET thuis bij verzakkingen door paalrot! Democratie ?? ver te zoekn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief