Archieven

Dit bericht is 3973 keer gelezen

KRIMPENERWAAD – Boeren uit de hele Krimpenerwaard reizen dit keer niet af naar het Malieveld in Den Haag om hun stem te laten horen, maar organiseren een boerenprotest in hun eigen gemeente.

Het protest is dan ook gericht tegen een lokale ontwikkeling waar de agrariërs, veelal veehouders, grote bezwaren tegen hebben. De provincie Zuid-Holland heeft in het bestemmingsplan Natuurgebied Veenweiden vastgelegd dat meer dan 2.200 hectare weidegebied moet worden omgevormd naar nieuwe natuur ‘zoals de polder er vroeger uit zag’. Dat betekent dat de weilanden worden vervangen door bosschages, slootjes, waterpartijen en authentieke begroeiing waar inheemse planten en diersoorten zich thuis zullen voelen.

Rond de vijftien veehouders met eigen land, voornamelijk gevestigd in het veenweidegebied rondom Gouderak hebben te verstaan gekregen dat zij op niet al te lange termijn hun grond voor dit doel moeten afstaan. Voor de meeste van hen betekent dit dat zij hun bedrijf zullen moeten beëindigen, want alternatieven zijn niet zomaar gevonden, zeker niet in de naaste omgeving. Het aantal boerenbedrijven in de polder dunt dan uit naar een voor de overblijvende eigenaren onaanvaardbaar laag niveau. Het karakter van de Krimpenerwaard, dat al van oudsher een regio is waar het produceren van zuivelproducten zoals de wereldberoemde Goudse boerenkaas, wordt aangetast.

Magere regelingen
Waar de boeren zich minstens zo druk om maken is de manier waarop de provincie haar plannen oplegt aan de betrokkenen en met (te) magere compensatieregelingen komt. Daarbij komt de in de ogen van de boeren de lauwe inbreng van de gemeente Krimpenerwaard, die zich in hun ogen niet echt inzet om de belangen van hun eigen inwoners te behartigen. De gemeenteraad heeft destijds ingestemd met de plannen en zich daarna nauwelijks meer bemoeid met de uitvoering.

Rotondes worden ‘bezet’
Alle reden voor de Krimpenerwaardse veehouders om bij het brede publiek aandacht te vragen voor hun zorgen. Dat gaan ze aanstaande dinsdagmorgen 26 oktober doen, door met tractoren en spandoeken de rotondes op de doorgaande wegen in de Krimpenerwaard te ‘bezetten’ zodat passanten kunnen zien waar ze voor staan. Daarbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de rotondes voor het overige verkeer worden geblokkeerd. Maar nieuwsgierige bestuurders zullen ongetwijfeld willen zien wat er aan de hand is, dus enige vertraging op de provinciale wegen lijkt onvermijdelijk.

Er is voor 26 oktober gekozen omdat op die dag een delegatie het gebied zal bezoeken en de actievoerders hopen dat hun argumenten gehoord zullen worden en het proces op een voor alle betrokkenen nette manier wordt voltooid.

Dit bericht is 3973 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief