Archieven

Dit bericht is 5709 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Naar schatting tussen de 100 en 150 landbouwtractoren stonden aan het begin van de woensdagavond geparkeerd in de berm van de Zijdeweg in Ouderkerk aan den IJssel. De berijders, afkomstig uit de hele Krimpenerwaard, verzamelden zich op het plein naast De Drie Maenen, waar om acht uur de gemeenteraadsvergadering zou beginnen.

Ze kwamen voor een boerenprotest met de bedoeling het gemeentebestuur een petitie te overhandigen. De burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden mengden zich al snel onder de aanwezigen om het gesprek aan te gaan met de bezorgde agrariërs. Dat gebeurde in een ordelijke en gemoedelijke sfeer.

“We zijn hier niet om stennis te maken en willen overlast voor het publiek vermijden”, aldus Floor de Jong uit Bergambacht die namens de bezorgde boeren het woord voerde. Dat lukte uitstekend, de paar politiemensen die een oogje in het zeil hielden hadden niets te doen.

Het ging nu eens niet over het stikstofbeleid, de discussie rondom de hoeveelheid eiwit in veevoer of de hoogte van de melkprijs. Onderwerpen die de laatste tijd de gemoederen hoog doen oplopen en al menigmaal tot grote protesten en blokkades hebben geleid. Het ging de boeren om aangescherpt mestbeleid dat hen verbiedt om bij temperaturen boven de 20 graden nog mest uit te rijden over hun percelen in het veenweidegebied.

“Omdat de temperaturen in de zomermaanden vrijwel dagelijks boven die norm uitkomen, betekent dat in de praktijk dat we vaak alleen ‘s avonds of ‘s nachts mest kunnen uitrijden en dat bezorgt omwonenden veel geluidsoverlast”, licht De Jong toe. “Vanwege de slappe veengrond gebruiken wij hier sleepvoetbemesters, waarmee we de mest op de grond leggen. We injecteren de mest dus niet en gebruiken ook geen zwaardere zodenbemesters.” Sleepvoetbemesters zijn grote machines die behoorlijk veel geluid produceren. Vanwege de zachte veenweidegrond zijn andere methoden geen optie.

Om het aanvangstijdstip van de gemeenteraadsvergadering niet te verstoren boden de boeren klokslag half acht een petitie aan aan burgemeester Roel Cazemier en wethouder Jan Vente. Floor de Jong las de petitie voor en oogstte veel bijval van de aanwezigen. Daarin vroegen zij het gemeentebestuur de boeren te steunen om het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in hun streven de nieuwe regels met directe ingang te versoepelen.

““Onze actie vanavond is niet tegen de gemeente gericht. Integendeel, we hopen dat het college en de raad ons wil helpen om deze maatregel van tafel te krijgen door op dit punt partij te kiezen voor de veehouders in de Krimpenerwaard en druk uit te oefenen op het ministerie.”

De heren Cazemier en Vente zegden beide toe het onderwerp serieus te willen nemen. Onder meer door er een discussie over te voeren in de gemeenteraadsvergadering, met de gezamenlijke boerenorganisaties aan tafel te gaan om het probleem uit te diepen en zich als het even kan tot ‘Den Haag’ te wenden om de kwestie aan de orde te stellen en uit de wereld te helpen.

De burgemeester complimenteerde de organisatoren ten slotte met de beheerste manier waarop de manifestatie is verlopen. Waarna de bestuurders zich voor hun vergadering terugtrokken in De Drie Maenen en de boeren naar elders vertrokken om nog even na te praten en huiswaarts te keren. Morgen is het voor hen immers weer vroeg dag.

Dit bericht is 5709 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Boerenprotest om mestbeleid verloopt in goede sfeer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief