Archieven

Dit bericht is 1945 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Bij werkzaamheden is een veldje op de hoek van het fietspad door het Loetbos en de Kerkweg bij Lekkerkerk vernield. De natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) wil hier opheldering over van het hoogheemraadschap. Zeker omdat het een een van de laatste groeiplaatsen van de kleine valeriaan in de Krimpenerwaard is. Dit tot dertig centimeter hoge plantje uit de kamperfoeliefamilie staat op de rode lijst van bedreigde planten.

Het veldje is formeel in beheer is bij het hoogheemraadschap, net als de meeste wegbermen in het buitengebied. Begin jaren negentig heeft de NVWK dit veldje vanwege de botanische waarde ‘geadopteerd’ en voeren vrijwilligers het beheer uit. Ze maaien het in het voor- en najaar en het hoogheemraadschap voert het maaisel af.

“Belangrijke voorwaarde voor de biodiversiteit in zo’n veldje is dat de bodem niet wordt verstoord, want bodemverstoring leidt er toe dat voedingsstoffen versneld vrijkomen”, weet Joke Colijn van de NVWK. “Brandnetel en andere ruigteplanten verdringen dan de waardevolle soorten, zoals de kleine valeriaan.”

Vervolgens: “Een week geleden bleek dat het veldje door werkzaamheden grotendeels is vernield. Er is een leiding aangelegd en het veldje is gebruikt als dumpplaats voor materiaal dat kennelijk vrijkwam bij wegwerkzaamheden. Het veldje is grotendeels bedekt met een laag grond, en her en der liggen resten asfalt. Het is een puinhoop. Erg frustrerend: het effect van jarenlange inzet door vrijwilligers is nu misschien in een paar uur om zeep geholpen. De praktijk wijst uit dat herstel jaren kan duren. Het is maar een klein veldje, maar we hebben niet zoveel van dit soort veldjes. In een tijd waarin verlies aan biodiversiteit veel aandacht krijgt, mag dit gewoon niet gebeuren.”

Wilgen kapot geklepeld
Het incident staat niet op zichzelf. Colijn: “We zien het vaker in de Krimpenerwaard en elders. Bijvoorbeeld een waardevolle ecologisch beheerde berm waarin de eerste orchideeën waren verschenen, is dit voorjaar maandenlang bereden door agrariërs die hun gras binnenhaalden. Het effect van het berijden van eind mei was in september goed zichtbaar in de vegetatie, met kans op blijvende schade. En bij het klepelen van bermen zijn dit jaar opnieuw veel knotwilgen beschadigd, waardoor de sapstroom van de boom op die plaatsen stopt en delen afsterven.”

Afsluitend: “Het gebeurt natuurlijk niet expres en er wordt beterschap beloofd. Maar het is onnodig, gebeurt te vaak en wijst ons inziens op onvoldoende controle en bewustzijn. Over die wilgen hebben we al een brief gestuurd naar het bestuur van het hoogheemraadschap. We hebben er al jaren geleden over aan de bel getrokken bij HHSK, het ging daarna een paar jaar goed, maar nu was het weer letterlijk raak.”

Dit bericht is 1945 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief