Archieven

Dit bericht is 2554 keer gelezen

KRIMPENERWAARD Burgemeester Roel Cazemier heeft commissaris van de Koning Jaap Smit laten weten niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe ambtsperiode als burgemeester van Krimpenerwaard. In overleg met Smit zal Cazemier in januari 2022 afscheid nemen, zodat zijn opvolger nog voor de raadsverkiezingen van maart 2022 in de gemeente Krimpenerwaard kan aantreden. Maandagavond heeft Cazemier het presidium (de fractievoorzitters van de gemeenteraad) hierover geïnformeerd.

In april 2022 zou de ambtsperiode van Roel Cazemier officieel aflopen. Om nog voor de raadsverkiezingen van maart 2022 en het aantreden van een nieuw college, een kroonbenoemde opvolger in Krimpenerwaard de gelegenheid te geven zich enigszins in te werken, neemt de burgemeester al in januari 2022 afscheid. Cazemier hoopt in de rest van het jaar op “voortzetting van de heel fijne samenwerking met eenieder in onze mooie gemeente.”

Woensdagochtend om 11.30 uur is er een live radio-interview met de burgemeester op RTV Krimpenerwaard.

Zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie en politiek wordt er verrast gereageerd op het aangekondigde vertrek van de burgemeester.

Robert Coomans, ploegleider en bevelvoerder bij de brandweer Gouderak en ook adviseur crisisbeheersing bij de gemeente Krimpenerwaard is verbaasd en vindt het jammer dat Cazemier vertrekt. “We hebben hem leren kenen als een zeer betrokken burgemeester, met een warm hart voor de brandweer. Hij probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn op onze bijeenkomsten en is dan een graag geziene gast met een goed gevoel voor humor Cazemier heeft echt persoonlijke aandacht voor onze mensen getoond en heeft ook laten zien hoe betrokken hij is bij het leed van mensen die getroffen zijn door brand of ander onheil.

Margot Boerefijn is secretaris van Schoonhoven Zilverstad en bestuurslid van de afdeling Krimpenerwaard van Koninklijke Horeca Nederland. Ook zij zegt het heel jammer te vinden dat Cazemier gaat vertrekken. “Het is een innemende man die zich hard wil maken voor de ondernemers in zijn gemeente. Ook in deze coronatijd waarin ondernemers zwaar worden getroffen geeft hij je het gevoel dat hij er voor je staat. Hij luistert goed en is betrokken. En dat doet goed.”

Pascal van der Hek, fractievoorzitter van de lokale partij VGBK zegt dat Gemeente Belang Krimpenerwaard het jammer vindt dat Cazemier heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn van zes jaar als burgemeester van Krimpenerwaard. “Wij respecteren zijn keuze om te stoppen en mogelijk terug te verhuizen naar het noorden van het land. Wij hebben vanaf zijn komst naar de Krimpenerwaard altijd zeer goed mogen samenwerken met de burgemeester. We gaan met veel vertrouwen het restant van 2021 met hem aan het werk. Daarnaast hopen we in de loop van dit jaar op zoek te kunnen naar een waardig opvolger van de eerste kroonbenoemde burgemeester van Krimpenerwaard.”

Pascal Zuijderwijk, fractieleider van de VVD in de gemeenteraad, was toch verrast. “Ja, we waren enigszins verrast door zijn weloverwogen besluit dat hij ons maandagavond mededeelde. De gemeente verliest met het vertrek van Roel Cazemier een enthousiaste en aimabele burgervader. Wij in de raad verliezen een doortastende voorzitter die altijd goed boven de partijen kon staan. Zo goed dat hij op sommige momenten zijn liberale hart aardig kon verstoppen. Nu zullen we binnenkort dus op zoek moeten naar een nieuwe burgemeester en voorzitter van de raad. Gelukkig is er nog even de tijd om het idee te wennen.”

CDA-fractievoorzitter Irma Bultman noemt het een moedig besluit. “Wij vinden het erg jammer. Roel Cazemier was een betrokken en stevig bestuurder, we gaan hem absoluut missen. Het is een moedig besluit, dat we als fractie ook snappen. En het tekent zijn betrokkenheid dat hij van tevoren heeft nagedacht over zijn afscheid, zodat het niet op een lastig moment komt.”

Jan Verburg, fractievoorzitter van de SGP, is al net zo verrast: “Jammer dat de burgemeester vertrekt, ook verrassend. Wij hoopten dat hij nog een termijn aan zou blijven, zeker in een toch wel onrustige periode in Krimpenerwaard. We hebben een vertrekkende wethouder gezien, ik verwacht meer collegewisselingen rond verkiezingen. Financieel komen we steeds meer in zwaar weer terecht, dus een blijvende sterke voorzitter van raad en college als rots in de branding, was mij veel waard geweest. Een sterke voorzitter hebben we ook als raad nodig want we gedragen ons als raad niet altijd heel sterk of visionair. We hebben een voorzitter nodig die ons behoed voor geneuzel op de vierkante millimeter en ons strak kan houden. Roel Cazemier deed dat goed. Focus op hoofdlijnen, dat hebben we als Krimpenerwaard nodig. Een sterk gezicht naar buiten toe ook, om ons als grote gemeente een gezicht te geven, naar gelang onze grootte. Dat ontbreekt nu nog heel sterk. Ik waardeer het dat hij op tijd het besluit heeft genomen, zodat we komende maanden op zoek kunnen naar een goede burgervader die direct na de verkiezingen van maart 2022 aan het hoofd van onze mooie gemeente de leiding neemt.”

In de politiek is zijn de gevoelens nooit algemeen. Dus ook hier niet. Ad Struijs, fractievoorzitter van Pro Krimpenerwaard laat een ander geluid horen: “Cazemier heeft de commissaris van de Koning van Zuid-Holland laten weten niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. ‘In overleg met de commissaris neemt ik in januari 2022 afscheid’, meldt Cazemier maandagavond via Twitter. ‘Mijn opvolger kan dan voor de raadsverkiezingen (in maart 2022, red.) aantreden’. De burgemeester werd in april 2016 geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Wij vinden het hoogst merkwaardig en ongepast dat Cazemier de gemeenteraad van zijn besluit niet op de hoogte heeft gesteld (*). Pro Krimpenerwaard heeft altijd het gevoel gehad dat hij zich hier niet thuis voelde. Natuurlijk heeft hij last gehad van zijn valse start. Hij heeft zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente nooit geïnformeerd over het Rekenkamerrapport over zijn functioneren in de voormalige gemeente Dinkelland, dat voor hem vernietigend was. De burgemeester was nooit een bindend figuur in de gemeente. Inwoners zochten het contact met hem, wat door hem niet werd beantwoord. Het was geen handhaver en zeker niet in het buitengebied. Met het dierenwelzijn had hij weinig op, toch zijn portefeuille. Laatst vroeg Pro Krimpenerwaard aan hem of hij contact had gezocht met de jongeren, die het in coronatijd erg moeilijk hebben. Nee, was zijn antwoord, dat is aan de wethouder. Dat zegt voor ons voldoende. Hij heeft ons op vele punten tegengewerkt; was niet eerlijk en het meest stuitende was zijn opstelling over MooiMekkerland. Het valt ons op dat hij de gemeente verlaat op het moment dat de gemeente in zwaar weer verkeert. De projecten fors duurder uitvallen en er een bestuurscrisis aan vooraf is gegaan. Wethouder Hofman was voor het college niet te handhaven en een wethouder van de VGBK vertrekt in het zomerreces naar Noord-Limburg. Een wethouder van D66 komt na een lange ziekteperiode terug en is niet volledig inzetbaar. Twee ervaren fractievoorzitters zijn vertrokken. Wij vragen ons af: hoe zullen wij deze burgemeester ons herinneren? Welke opvallende zaken kunnen op zijn conto worden geschreven. Wij kunnen geen aansprekend punt noemen. Pro Krimpenerwaard wenst hem een gezonde toekomst toe in wat hij nog gaat doen. In de privésfeer heeft hij heftige tegenslag gehad, maar we moeten hem als burgemeester beoordelen. Goed dat hij tijdig laat weten geen toekomst meer in de Krimpenerwaard te zien. Nu kunnen we, met deze ervaring, op zoek naar een krachtige, sociale en groene burgemeester. Het gaat hem goed.”

(*) Burgemeester Cazemier heeft maandagvond het presidium van de gemeenteraad (waarin alle fractievoorzitters vertegenwoordigd zijn) tijdens de online gehouden vergadering van zijn aanstaande vertrek op de hoogte gesteld alvorens het bericht op Twitter te zetten (red.)

Dit bericht is 2554 keer gelezen

Deel dit:

2 Reacties op Burgemeester Cazemier niet beschikbaar voor nieuwe ambtsperiode

 • Het is niet netjes dat de gemeenteraad in z’n huidige samenstelling op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. Daarmee regeert hij over het eigen graf heen en zadelt de nieuwe raad, die in maart 2022 aantreedt, op met een vrouw of man die hij zelf misschien niet gekozen zou hebben. Beter is het om een waarnemer te benoemen die op de winkel kan passen tot de nieuwe raad een goede kandidaat heeft gevonden.

 • Persoonlijk vind ik het vertrek van de heer Cazemier. Een zegen voor onze gemeenschap.

  Hij staat voor mij bekend als een totaal onintegere man. Hij past precies in het rijtje bestuurders en amtenaren die verantwoordelijk zijn voor de toeslagenaffaire bij de belastingdienst en het Gas debacle in Groningen.

  Hij wil m.i. helemaal geen oplossingen voor de burgers in nood. Hij stopt het liefst alles in de doofpot en maakt de slachtoffers, zoals mijzelf, hierbij ook helemaal zwart in zijn poging om het weerwoord te vernietigen en doet er alles aan de Raad (de inwoners) de juiste informatie te onthouden. Gedrag van een dictator, die zich boven de wet lijkt te achten.

  Dit zijn natuurlijk geen loze woorden, dus een stukje van mijn persoonlijke verhaal, ik weet zo zijn er binnen
  onze gemeente meerdere.

  Ik probeer overigens al jaren met deze man in gesprek te komen. Maar de enige keer dat ik met hem een gesprek had, luisterde hij alleen naar zijn eigen verhaal. Dat ik namelijk niet dezelfde rechten zou hebben als alle andere bedrijven, omdat de Raad nu eenmaal (op basis van leugens van de wethouder en de heer Hennip als hoofd Ruimtelijke Ordening) had besloten.

  Hij weigert nu dus al weer bijna 5 jaar met mij in gesprek te gaan. Terwijl hij weet dat hij als hoofd verantwoordelijke namens de Raad, de Raad van State heeft voorgelogen. Door te stellen dat mijn Horecabedrijf op een hele bijzondere locatie ligt en hierdoor om 22.00 moet sluiten. Dit terwijl hij weet dat alle andere bedrijven in dit buitengebied, zoals mijn directe buren met een bedrijfsbestemming gewoon een Horecabedrijf tot 01.00 mogen voeren. Dat al mijn buren dat mogen heeft hij, namens het College laatst dan ook schriftelijk toegegeven.

  Hij heeft niets met burgers, hij staat puur voor het verdedigen van de Staat. Zoals de betrokken bij de Belastingaffaire en het al tientallen jaren durende Groningse Schandaal.

  Zo heeft hij in december 2020 de bevolking en Raad nog voorgelogen dat het juridisch onhoudbaar zou zijn om mijn bedrijf net als alle andere 75 bedrijven conform de APV te sluiten. Zonder enige onderbouwing. Dit tegen het algemene besluit om alle bestaande bedrijven zonder beperkingen toe te staan. Gewoon liegen uit de heup. Dit om de lokale Horeca van dienst te zijn.

  Omdat ik, als burger, discriminatie niet accepteer, niet voor een ander, maar ook niet voor mezelf. Sta ik als persona non grata bij de burgemeester bekend.

  Om zijn gelijk te halen, om mij te kunnen blijven uitsluiten, beweerde hij in november jl. dan in een geheime besloten vergadering van het Presidium dat ik Raadsleden, bestuurders en ambtenaren zou bedreigen en intimideren.

  Wederom zonder enig bewijs en totaal tegen mijn natuur. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand bedreigt of geïntimideerd. Gewoon Liegen, bedriegen en zwartmaken. Dat is in mijn ogen en in mijn ervaring normaal gedag voor deze man.

  Zo zal deze burgemeester, voor mij, dan ook in onze gemeente de boeken in gaan.

  Leugens en misleiding vanaf de eerste dag (het zwijgen over een onderzoek naar zijn falen in zijn vorige gemeente tijdens zijn sollicitatie) tot de laatste dag…waarin hij niet eens het fatsoen neemt om de Raad over zijn vertrekt te informeren en we inderdaad moeten oppassen dat hij geen invloed uitgaat oefenen op de benoemen van de volgende, hopelijk wel integere en voor de burger staande Burgemeester.

  De oude vos verleerd niet snel zijn streken, een zegen dat hij weggaat, ik zal de dagen tot zijn vertrek tellen.

  Hopelijk voor de burgers, zal hij nooit meer een functie in het openbaar bestuur krijgen.

  Zo wordt met zijn vertrek de wereld weer een stukje beter.

  Het spijt mij dit te moeten publiceren, maar mijn ervaring moet ook gedeeld kunnen worden, de man is voor mij maar ook meerdere burgers alles behalve een burgervader, eerder een dictator (alleen heerser), te noemen, mocht u vragen hebben neem gerust contact met mij op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
 • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief