Gemeente

KRIMPENERWAARD – Een gemeentewapen heeft Krimpenerwaard al. Een officiële gemeentevlag ontbreekt echter nog. Dat moet veranderen vindt het gemeentebestuur. En aan inwoners wordt gevraagd met een ontwerp te komen.

Inwoners kunnen hun ideeën voor een Krimpenerwaardse vlag – digitaal of op papier – voor 15 oktober mailen naar communicatie@krimpenerwaard.nl of sturen naar Postbus 51, 2820 AB in Stolwijk onder vermelding van Ontwerp Gemeentevlag. Vermeld duidelijk naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest drie ontwerpen uit. Deze drie ontwerpen worden vervolgens op de gemeentelijke website geplaatste. Vervolgens kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen. De vlag met de meeste stemmen wordt, na goedkeuring door de gemeenteraad en de Hoge Raad van Adel, de officiële gemeentevlag.

Een officiële gemeentevlag moet aan een aantal eisen voldoen om opgenomen te worden in het vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel. Deze raad heeft ook het gemeentewapen van Krimpenerwaard ontworpen en vastgesteld.

De gemeentevlag moet zoveel mogelijk ontworpen worden aan de hand van de kleuren en emblemen van het gemeentewapen. Een vlag moet verder zo eenvoudig mogelijk zijn. Kleuren en symbolen moeten in een oogopslag duidelijk maken waar de vlag voor staat. Heraldische wapens en woorden zijn taboe.

De gebruikte symbolen in het gemeentewapen, dat in 2015 is ontworpen na de herindeling van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Vlist en Schoonhoven, zijn de leeuw (uit wapen van Schoonhoven), het kasteel van Vlist (Haastrecht), de ster van Ouderkerk (Gouderak) en de eerder genoemde drie wassenaars van het geslacht Van Polanen (Bergambacht, Nederlek en Ouderkerk).

KRIMPENERWAARD – Jurian Hennip is benoemd als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Krimpenerwaard. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en is hij eerste adviseur van het college.

Het college is zeer verheugd met de benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris. “We verwachten in hem de directeur en verbinder te hebben gevonden waarmee we samen verder kunnen bouwen aan de toekomst van de organisatie en onze mooie gemeente”, aldus burgemeester Roel Cazemier. “Daarnaast hebben wij hem leren kennen als een prettig en betrokken persoon, die daadkrachtig kan optreden en ontwikkeling stimuleert. Wij kijken uit naar de samenwerking met Jurian.”

De 41-jarige Hennip brengt jarenlange gemeentelijke overheidservaring mee en kent de regio en de provincie. Sinds 2009 werkt hij in de Krimpenerwaard in verschillende managementposities, waarvan het afgelopen jaar als directeur Strategie & Projecten.

Hennip kan niet wachten om in zijn nieuwe functie aan de slag te gaan. “In de Krimpenerwaard spelen belangrijke thema’s als leefbaarheid, voldoende woningen en voorzieningen, goede verbindingen, de zorg voor kwetsbare inwoners, duurzaamheid en het prachtige buitengebied. Beleid en regels zijn vaak ingewikkeld, juist dan is het zaak als gemeente om de dienstverlening begrijpelijk, snel en transparant te houden. Bij complexere zaken is het belangrijk om als gemeente niet zelf te besluiten, maar samen op te trekken met inwoners, ondernemers en organisaties. Hier wil ik mij voor inzetten.”

LEKKERKERK – Aan de Voorstraat in Lekkerkerk zijn de eerste bloembakken geplaats op de kademuur langs de Lek. Ze worden bijgehouden door verschillende buurbewoners.

De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens van de bewoners aan de Voorstraat, om de straat op te fleuren. De komende periode wordt er nog meer bloembakken opgehangen.

Na het verdwijnen van de bloembakken aan de lantaarnpalen op de Voorstraat in het voorjaar van 2019, vroeg een aantal bewoners de gemeente of hier iets voor terug kon komen. Tijdens overleggen tussen de verantwoordelijk wethouder en de bewoners zijn de mogelijkheden besproken. De gemeente prijst de inzet van de bewoners.

KRIMPENERWAARD – In de Krimpenerwaard zijn recent vijf monumenten op oorlogsgraven gerestaureerd, drie op de begraafplaats in Haastrecht en twee op de begraafplaats in Schoonhoven.

Uit een inventarisatie van Gert Oosterom, namens de gemeente Krimpenerwaard consul van de Oorlogsgravenstichting, bleek dat ze in slechte staat verkeerden.

In Haastrecht zijn de graven van Th. F. Verkaik en W. A. Uittenbogaard gerestaureerd. Verkaik werd in 1945 op de vlucht doodgeschoten tijdens een razzia. Uittenbogaard sneuvelde als soldaat in mei 1940 in Mill. In het graf van Uittenbogaard ligt ook zijn zwager Jan Mook begraven. Mook kwam in 1947 om het leven bij de ontploffing van een munitiefabriek in Muiden.

Wethouder Janette Hofman: “Het is erg jammer toch dat we juist nu, 75 jaar na dato, zo beperkt zijn in het herdenken van onze vrijheid. Daarom ben ik erg blij dat onze consul dit jaar het initiatief heeft genomen om de monumenten op de graven te laten restaureren. Ik ben blij dat de graven weer toonbaar zijn.”

KRIMPENERWAARD – Inwoners van Krimpenerwaard dienen vanaf 1 juni hum blikafval te deponeren in de zak met plastic verpakkingen en drankenkartons en niet meer zoals voorheen in de glasbak.

“De resultaten van het deponeren van blik in de glasbak vielen tegen en ook door marktomstandigheden is het niet langer mogelijk om blik samen met glas in te zamelen”, aldus de gemeente.

“Daarom is dit niet langer mogelijk en wordt er overgegaan op inzameling van blik in PMD-zakken. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan de wens van veel inwoners. Over het algemeen wordt dit namelijk prettiger gevonden.”

Meest gelezen
  • No results available