Politiek

KRIMPENERWAARD – Gemeente Belang Krimpenerwaard dient tijdens de raadsvergadering van 14 juli een motie in om een verbod van lachgas in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen. 

“Een verbod op gebruik van lachgas is op dit moment niet mogelijk”, weet fractievoorzitter Willem Schoof. “Er wordt momenteel aan wetgeving gewerkt om het gebruik van lachgas onder de Opiumwet te gaat laten vallen en verboden gaat worden. Dan zal zowel de verkoop aan particulieren als het gebruik ervan niet meer mogen.”

In beantwoording op eerder gestelde vragen van de ChristenUnie gaf het college van Krimpenerwaard aan dat het college de indruk heeft dat het gebruik van lachgas in Krimpenerwaard niet afwijkt van het landelijke beeld.

Zolang er geen wettelijke basis voor het verbod op gebruik van lachgas is wil Gemeente Belang Krimpenerwaard in navolging van de gemeente Papendrecht het gebruik van lachgas opnemen in Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Schoof: “Lachgas lijkt misschien onschuldig, maar dat is het allesbehalve. Er komen steeds meer klachten binnen van mensen die gezondheidsproblemen ervaren door het gebruik ervan. Zo kun je er duizelig of misselijk van worden, hoofdpijn van krijgen, druk op de borst door voelen en een verdoofd gevoel in je armen en benen hebben. Wanneer je het gebruikt in combinatie met alcohol, kan het zelfs zijn dat je niet meer goed kunt ademen en daardoor een hartaanval krijgt Afgelopen mei meldde de NOS al dat revalidatieklinieken steeds meer patiënten binnenkrijgen met blijvend letsel. Ze hebben verminderde kracht of zelfs verlammingsverschijnselen.
Niks onschuldig, dus! Krijg je op een feestje een ballonnetje aangeboden door vrienden? Denk dan twee keer na voordat je een besluit neemt…”

KRIMPEN A/D IJSSEL – Krimpens Belang heeft een persverklaring doen uitgaan, waarin gesteld wordt dat de winkels in Krimpen aan den IJssel voorlopig op zondag open blijven.

De lokale partij vond dit zinvol omdat er na de presentatie van het coalitieprogramma ‘Evenwichtig door de crisis’ in de media verwarring is ontstaan over de zondagsopening van de winkels, de openingstijden op zondag en zaterdag na middernacht van de horeca en evenementen.

Krimpens Belang maakt samen met SGP, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA deel uit van de nieuwe Krimpense coalitie. In de raadsvergadering donderdagavond zijn drie nieuwe wethouders geïnstalleerd . Het zijn Hugo van der Wal (SGP), Coen Derickx (PvdA)en Wubbo Tempel (CDA). Zij vormen samen met burgemeester Martijn Vroom en zittend wethouder Anthon Timm (VVD) het college van B&W.

Over de winkelopeningen op zondag staat in het coalitieprogramma: ‘De huidige Verordening Winkeltijden wordt gehandhaafd’. Ook staat opgenomen: ‘Aan de in 2019 ontstane praktijk wordt in principe niet getornd.’ “Concreet betekent dit dat de winkels op de zondag open zullen blijven tot het einde van dit jaar. Zoals voorgesteld door de vorige coalitie ‘Kleurrijk Krimpen’ volgt er aan het eind dit jaar een evaluatie”, geeft fractielid Saskia Bijl van Krimpens Belang aan.

Over de openingstijden op de zaterdag en zondag voor de horeca staat in het coalitieprogramma niets opgenomen, geeft Bijl aan. “De horeca blijft open op zaterdag na 0.00 uur en op zondag.”

In het coalitieakkoord staat opgenomen dat er geen nieuwe evenementen op zaterdag na 0.00 uur en zondag komen ten opzichte van de huidige situatie. Bijl: “Bestaande evenementen op zondag en zaterdag na middernacht blijven.”

Versoepeling regels kleine evenementen
Wel wil de nieuwe coalitie een versoepeling van de criteria van evenementenvergunningen voor kleinschalige evenementen.


KRIMPEN A/D IJSSEL – D66-fractievoorzitter Larry Köster heeft donderdag tijdens de raadsvergadering, waar het nieuwe college van SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en de ChristenUnie werd geïnstalleerd, scherpe kritiek geuit op het coalitieprogramma.

Met name over de punten herwaardering zondagsrust, aandacht voor respectvol taal gebruik en voorkomen van krenkende reclame maakt D66 zich grote zorgen. Köster: “Het is een programma met een duidelijke SGP-saus, politici die hun religieuze overtuiging willen opdringen aan de samenleving. D66 zal onverbiddelijk een halt toeroepen aan pogingen om individuele vrijheid te beperken.”

De D66-voorman heeft geen goed woord over voor het nieuwe coalitieprogramma. “Dit coalitieprogramma blinkt uit in holle frasen, vrijblijvende en nietszeggende uitingen. Een rookgordijn om te verbloemen dat wanneer er concrete zaken worden beschreven, deze sterk orthodox-christelijk zijn getint.”

D66 verbaast zich over het feit dat coalitiepartners VVD, Krimpens Belang en PvdA ja zeggen tegen zondagsrust als leidend principe voor deze coalitie. “Naast een prominente plaats voor zondagsrust wordt ook tegengaan van kwetsend taalgebruik en krenkende reclame in de openbare ruimte als doelstelling voor deze coalitie genoemd. Zaken die zo maar dreigen te leiden tot inperking van individuele vrijheden.”

Evaluatie zondagsopenstelling winkels discutabel
De nieuwe coalitie kondigt een evaluatie van de huidige zondagsopenstelling van winkels aan, waarbij waardering voor zondagsrust het uitgangspunt is. “Men spreekt over een draagvlakmeting onder inwoners, ondernemers – zowel ondernemers die zondags open zijn als die niet open zijn – en het personeel van de ondernemers. Voor iedere groep een aparte evaluatie. D66 heeft geen enkel vertrouwen dat er een onafhankelijk, valide en representatief onderzoek zal worden uitgevoerd. Terugdraaien van de huidige situatie lijkt het vooropgezette doel. D66 zal het nieuwe college dringend verzoeken om de raad volledig te laten participeren in opzet, uitvoering en verantwoording van de evaluatie.”

KRIMPENERWAARD – Jan Dekker treedt met ingang van september af als fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Krimpenerwaard. In de raadsvergadering van 15 juli, de laatste vergadering voor het zomerreces, neemt hij afscheid van de raad.

Hij draagt het fractievoorzitterschap over aan Irma Bultman (26). Bultman is sinds 2018 al actief in de raad en is momenteel plaatsvervangend fractievoorzitter.

Geïnterviewd door RTV Krimperwaard geeft Dekker twee belangrijke redenen aan om te stoppen met het raadswerk. Hij ambieert geen derde termijn als fractievoorzitter, temeer omdat er binnen het CDA Krimpenerwaard een aantal jonge leden zich graag met het raads- en commissiewerk wil gaan bezig houden. Het leek hem dan ook goed om niet te wachten tot de termijn van vier jaar er op zit, maar nu al ruim baan te maken.

Dekker heeft, zo zegt hij, nog andere activiteiten zoals zijn eigen bedrijf waarvoor hij zich nu nog meer kan inzetten. Andere activiteiten binnen het CDA ziet Dekker zich voorlopig nog niet verrichten, hij wil op dit gebied even rust inbouwen.

Dekker is inmiddels 45 jaar lid van het CDA, heeft daarin verschillende bestuursfuncties vervuld en is lid geweest van een aantal raadscommissies in Bergambacht. De laatste twaalf jaar daarvan was hij intensief betrokken als voorzitter van het CDA Bergambacht en sinds de gemeentelijke herindeling twee keer als CDA-lijsttrekker voor de nieuwe gemeente Krimpenerwaard.

Dekker zegt terug te kijken op een mooie en zeer leerrijke periode waarin met veel mensen op een prettige wijze is samengewerkt. “Met de eigen fractieleden, met de leden van de andere fracties en vooral met de burgers die mij goed wisten te vinden.”

Door het vertrek van Dekker komt de ervaren Frank Moné terug in de raad. Diens plek als commissielid wordt nu ingenomen door de 21-jarige Coen Hoogendijk uit Gouderak.

 

KRIMPENERWAARD – Tijdens het radioprogramma De Waard op de Kaart bij RTV Krimpenerwaard heeft fractievoorzitter Willem Schoof van Gemeente Belang Krimpenerwaard de partijen in de raad opgeroepen om de Krimpenerwaard gezamenlijk door deze hectische tijd te loodsen.

Op dit moment verkeerd de gemeente Krimpenerwaard in een speciale situatie en speciale situaties vragen om een aangepaste werkwijze van de politiek, aldus Schoof. “De uitdaging op tal van terreinen is voor zowel oppositiepartijen als coalitiepartijen hetzelfde. Het hogere belang ‘De gemeente Krimpenerwaard’ overstijgt in de visie van Gemeente Belang Krimpenerwaard de individuele partijbelangen.”

Op dit moment is er veel onzekerheid om valide uitspraken te doen, stelt Schoof. “Op welke wijze gaat de rijksoverheid de kosten voor de coronacrisis aan de gemeente compenseren, zo ook de financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid met betrekking tot het sociaal domein om enkele voorbeelden te noemen.”

Afsluitend: “Laten we het geen wat ons bindt oppakken en dat uitwerken in plaats van de tegenstellingen laten prevaleren. Laten we onze energie en tijd investeren om de Krimpenerwaard door deze hectische tijd te loodsen.”

Meest gelezen
  • No results available