Het weer in de Krimpenerwaard

Archieven

Dit bericht is 1442 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Eén centrale huisvesting op een nieuwe locatie biedt de meeste kansen om als gemeente klaar te zijn voor de toekomst. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders na onderzoek.

“Het bouwen van een nieuw gemeentekantoor scoort het best op aspecten als duurzaamheid, dienstverlening aan de inwoners, de huisvesting van de eigen organisatie en is ook in financieel opzicht de gunstigste keuze”, aldus het college.

De huidige vier gemeentelijke kantoorgebouwen in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk voldoen niet aan de doelstellingen van duurzaamheid die de gemeenteraad in het coalitieakkoord heeft afgesproken. Het college: “En om daarnaast te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die vanaf 2023 voor kantoorgebouwen gaan gelden en de eisen van de Klimaatwet, zijn ingrijpende maatregelen nodig die veel geld gaan kosten.”

Daarom heeft het college laten onderzoeken wat de meest gewenste oplossing is voor de toekomstige huisvesting van de kantoor- en vergaderfunctie van de gemeente (raad, college en medewerkers): investeringen doen in de huidige gebouwen of in andere oplossingen. “De uitkomsten van de onderzoeken laten zien dat een centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt. Met als belangrijkste randvoorwaarde dat de jaarlijkse kosten niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente nu kwijt is aan huisvestingskosten voor de vier huidige gebouwen, vermeerderd met de lasten van de wettelijk vereiste investeringen in duurzaamheid.”

De kosten van nieuwbouw zijn in vergelijking met andere oplossingen die zijn onderzocht, het laagst. “Zelfs lager dan de huidige huisvestingskosten.”

De huidige locaties in Stolwijk, Lekkerkerk (foto), Bergambacht en Schoonhoven die na de bouw van een nieuw gemeentekantoor beschikbaar komen, bieden kansen voor (sociale) woningbouw in de centra van deze kernen.

Een gemeentekantoor op één centrale locatie in de Krimpenerwaard komt volgens het college ook de dienstverlening aan de inwoners ten goede. “Inwoners weten de gemeente beter te vinden en doordat alle diensten bij elkaar in een gebouw zitten kan er efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder geoptimaliseerd.”

Gevolgen coronacrisis
Mede op verzoek van de raad is nog extra onderzocht of de ervaringen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan met thuiswerken en meer online vergaderen gevolgen hebben voor deze uitkomsten. “Omdat er ook in de toekomst naar verwachting blijvend meer vanuit huis zal worden gewerkt, neemt het aantal werkplekken op kantoor af. Bij nieuwbouw kunnen deze effecten optimaal worden ingepast. Dit betekent bijvoorbeeld dat er minder vierkante meters hoeft te worden gebouwd voor het gemeentekantoor waardoor de investering zelfs lager uitvalt.”

Het college heeft de ondernemingsraad inmiddels gevraagd advies uit te brengen over het scenario van één centrale huisvesting.

De bedoeling is dat na ontvangst van dit advies van de ondernemingsraad het college een definitief voorstel doet aan de raad. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de vergadering van 20 april.

Als de raad met het voorkeursscenario van het college instemt, is dat overigens nog geen definitieve investeringsbeslissing. “In grote ontwikkel- en bouwopgaven als deze is nog een aantal stappen nodig voor een definitieve eindbeslissing wordt genomen. Zo volgt eerst een uitgebreide verkenningsfase. In deze fase worden onder meer de keuze van de locatie, voor de bouwsoort en de keuzes op het gebied van duurzaamheid verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ook in kaart gebracht hoe de ontwikkeling van de huidige locaties de meeste waarde kan opleveren voor de inwoners. De planning is om de uitkomsten van de verkenning in het vierde kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.”

Dit bericht is 1442 keer gelezen

Deel dit:

3 Reacties op College koerst aan op nieuw duurzaam gemeentekantoor

 • Ik heb nooit begrepen dat hiervoor niet meteen in het begin van het samengaan voor gekozen is. Nu is er veel geld verspild met al die aanpassingen lijkt mij. Een nieuw gebouw op een goed bereikbare lokatie heb ik steeds het meest logische gevonden.
  Een bushalte in de buurt en voldoende parkeerruimte lijkt mij zeer wenselijk.

 • Och ja, het is toch geld van de gemeenschap. in Lekkerkerk staat een, naar mijn mening, flink gebouw. Is nog niet zo oud. Kan goed als zodanig gebruikt worden lijkt mij. Een kontaktpunt in de verschillende kernen is voor de bevolking niet verkeerd. Lijkt mij voor de bereikbaarheid voor de inwoners ook niet slecht bovendien komt het bestuur dan ook een beetje dichter bij de inwoners. Het is net als bij het politiebureau. In lekkerkerk een nieuw bureau, bij de reorganisatie moest een ander groter bureau komen in Schoonhoven is inmiddels ook van de hand gedaan en waar moet men heen om de hermandad te vinden? Gouda of zo? Ik geloof dat het hier gaat om meerdere eer en glorie van het gemeentebestuur. Een andere reden kan ik niet bedenken.

 • Laten we eerst eens uitzoeken hoeveel ambtenaren werkelijk een werkplek nodig hebben en als dit bekend is dan onderzoeken hoeveel ambtenaren werkelijk thuis willen en kunnen werken.

  Voorts, zal er goede arbeidsvoorwaarden aanwezig moeten zijn voor thuis werkende ambtenaren
  { kijk alleen maar naar kantoorinrichting }

  Nu hoor je al vaak van werknemers die nu door Corona thuis werken dat zij wel hun contacten missen op hun oude werkplek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
 • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief