Archieven

Dit bericht is 519 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Het college van burgemeester & wethouders heeft het collegeprogramma Vitaal vooruit! en de Begroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Meer ruimte voor woningen en bedrijven, een veilige en bereikbare Krimpenerwaard en samen zoeken naar toekomstperspectief voor onze boeren. Dit zijn enkele ambities uit het collegeprogramma. 

Via 37 ambities, doelen en inspanningen wil het college komende vier jaar de Krimpenerwaard vitaler maken. In de begroting 2023 staan de financiële middelen die nodig zijn om deze inspanningen voor 2023 uit te voeren. Het is de eerste begroting die het college aanbiedt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De ambities van het collegeprogramma
In het collegeprogramma staan de ambities, doelen en inspanningen waar het college de komende vier jaar aan werkt. De ambities gaan over het optimaliseren van vitale kernen, vitale inwoners en krachtige gemeenschappen en een vitaal buitengebied. Hierbij staan onze inwoners centraal.   

Vitale kernen
Voor vitale kernen geven we meer ruimte voor de bouw van woningen voor een mix van generaties. Die mix is nodig om te zorgen dat inwoners ook in de toekomst steun hebben aan elkaar. Ook bieden we meer ruimte aan de ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijven die hier hun wortels hebben. Ruimte voor de juiste balans en evenwicht.

Vitale inwoners en krachtige gemeenschappen
De kracht van de gemeenschappen versterken we door nadrukkelijk in te zetten op het sterker maken van het informele netwerk van onder andere mantelzorgers, vrijwilligers en verenigingen. We willen daarbij een inclusieve samenleving zijn, waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. 

Vitaal buitengebied
Voor een vitaal buitengebied zetten we in op het faciliteren van een goede samenwerking tussen boeren, provincie, gemeente en waterschappen. Om zo samen te komen tot een haalbaar en gezond toekomstperspectief. Waardoor jonge boeren weer met vertrouwen kunnen ondernemen. 

Inwoners centraal
De inwoners staan centraal. Veel inwoners en ondernemers in de Krimpenerwaard zijn bereid om mee te denken en mee te doen. Dat vinden we belangrijk: samen bereiken we meer en houden we de Krimpenerwaard veilig en gezond. We verbeteren onze digitale diensten zodat mensen zelf tijd en plaats kunnen kiezen. En we zoeken naar manieren voor dichtbij en menselijk contact met de gemeente. 

Op www.krimpenerwaard.nl/collegeprogramma is vanaf 14 oktober het collegeprogramma in te zien.

Begroting 2023
In de begroting 2023 staan de financiële middelen die nodig zijn om de inspanningen uit het collegeprogramma voor 2023 uit te voeren. 

Wethouder Pascal van der Hek: “ We presenteren een sluitende begroting: de inkomsten en uitgaven zijn in balans. Het is gelukt om alle ambities uit het collegeprogramma te verwerken. We houden het voorzieningenniveau voor onze inwoners op het gebied van onder andere sociaal domein, sport, cultuur en buitenruimte op peil. En de woonlasten stijgen alleen met de inflatiecorrectie. We zijn er als college trots op dat het gelukt is de stijging laag te houden. Vooral gezien de uitdagingen en onzekerheden waar we allemaal, de samenleving én dus ook onze gemeente, mee te maken hebben.”

In 2023 sluit de begroting met een plus van € 797.000. Ook in de jaren daarna is er sprake van een overschot. In 2026 is er echter een tekort van € 4,5 miljoen. Dit komt omdat het Rijk dan fors minder geld uitkeert aan gemeenten. Uiteraard buigen wij ons de komende tijd over de vraag hoe dit op te lossen. Het positieve saldo over 2023 voegen we toe aan de Algemene reserve van de gemeente, zodat het beschikbaar blijft voor de uitvoering van taken.

Behandeling begroting in de gemeenteraad 
De raad behandelt de begroting op dinsdag 8 november vanaf 19.00 uur in het gemeentekantoor in Lekkerkerk.

 

Dit bericht is 519 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief