Archieven

Dit bericht is 908 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL – Milieudienst DCMR gaat het toezicht op het EMK-terrein in Krimpense Stormpolder verbeteren. Dit is de conclusie van een onderzoek naar het eigen handelen.

Op het EMK-terrein aan de Schaardijk hebben jarenlang diverse industrieën gestaan, waardoor de grond erg is verontreinigd. Het terrein wordt gesaneerd om er in de toekomst bedrijven te vestigen. DCMR houdt toezicht op de uitvoering, meldingen van klachten, de indirecte lozing van de waterzuivering en op de IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren) bij het opruimen van de bodem.. Via de Wet openbaarheid van bestuur is door belanghebbenden informatie opgevraagd over dit toezicht. Zelf heeft DCMR naar aanleiding daarvan ook de zaken op een rij gezet. Conclusie was dat er een aantal dingen niet goed is gegaan.

“Dat valt te betreuren”, zegt Nienke de Wilde, unitmanager Toezicht en Handhaving van DCMR, op de eigen webiste. “Er is een verbeterproject gestart. In hoofdlijnen gaat het daarbij om een betere administratieve organisatie, duidelijkere afspraken en verdere aanscherping van het toezicht.” Dit is aan de aanvragers toegelicht in een gesprek.

De afgelopen jaren was het toezicht van DCMR op het EMK-terrein vooral gericht op de voorbereidende werkzaamheden voor de sanering. Daarnaast ging het om het grondverzet en saneringen in de directe omgeving en aangrenzend aan het terrein. Een belangrijk deel van het werk was ook het onderzoeken en oplossen van overlastmeldingen voor bewoners. De Wilde: “Wat beter had gemoeten is de behandeling en vastlegging van bepaalde administratieve verplichtingen. Een aantal keren is daarnaast niet gehandhaafd terwijl dat wel had gemoeten. Een aan te stellen projectleider moet gaan voorkomen dat deze zaken in de toekomst over het hoofd worden gezien.”

Administratie beter op orde
Periodieke monitoringsresultaten van de waterzuivering zijn steeds verzonden aan DCMR ter behandeling. De Wilde: “De beoordelingen werden niet altijd vastgelegd en soms is niet te achterhalen of de beoordeling heeft plaatsgevonden.” Voor de rapportages met betrekking tot de IBC-maatregelen geldt dat deze door DCMR zijn ontvangen en afgehandeld. “De inhoudelijke behandeling is niet in alle gevallen schriftelijk vastgelegd. Dit gaat vanaf nu wel gebeuren.” Ook de oude rapporten gaat DCMR voor zover mogelijk ook in bodeminformatiesysteem zetten. Wat al is opgelost, is dat sinds DCMR tot enkele jaren geleden verantwoordelijk was voor zowel het uitvoerende werk als voor het toezicht. Voor uitvoerende deel van de sanering is sinds juni 2019 de rijksoverheid verantwoordelijk.

Betere handhaving op overschrijdingen
De jager geeft aan dat alle rapportages van de lozingen op het riool vanaf de waterzuivering op het EMK-terrein alsnog zijn bekeken. “Uit deze analyse blijkt dat in de periode tot januari 2020 voor een aantal stoffen overschrijdingen waren. Dit water kwam vanuit de waterzuivering op het EMK-terrein via de riolering bij de gewone rioolwaterzuivering terecht – dus niet in het milieu. Abusievelijk is destijds niet gehandhaafd op deze overschrijdingen. We zijn hier onlangs door de Klankbordgroep EMK ook op gewezen. Na januari 2020 zijn geen overschrijdingen meer vastgesteld. Dit na een optimalisatie van de waterzuivering. In de toekomst zal de beoordeling van monitoringsrapportages wel steeds plaatsvinden. Waar nodig treden handhavend op.”

Dit bericht is 908 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief