Archieven

Dit bericht is 811 keer gelezen

De zomer is officieel volgens de meteorologische kalender voorbij en wat betreft de temperatuur is dat nu ook te merken. Dit heeft echter geen weerslag op alle activiteiten die er nog steeds zijn in de Krimpenerwaard.

Ik heb de medewerkers van de ambtelijke organisatie gevraagd alle vergunde activiteiten in mijn agenda te zetten. Dan pas wordt duidelijk hoeveel er gebeurt in onze gemeente. Ieder weekend zijn er door de gemeente heen zeker vijf evenementen. Voor een burgemeester en andere collegeleden niet te doen om overal even langs te gaan ook al  zouden we dat willen. Toch blijven we, wanneer er een uitnodiging is aan het college, proberen even langs te gaan.

Deze zomer werd ook gekenmerkt door de protesten van boeren tegen het stikstofbeleid vanuit de regering. Op veel plekken werden omgekeerde vlaggen bevestigd aan gemeentelijke eigendommen. Het college heeft goed contact met agrariërs in de Krimpenerwaard; we hebben elkaar immers hard nodig! Dat neemt niet weg dat we het niet toe kunnen staan dat aan lantaarnpalen en andere eigendommen van de gemeente, vlaggen worden gehangen. Dat mogen de boeren niet maar ook voor andere organisaties geldt die regel. We hebben dus aangekondigd te zullen handhaven. Voor sommige inwoners te laat zo bleek uit de vele reacties die we via email of telefoon kregen. Voor anderen niet nodig omdat men sympathiseert met de boeren. Inmiddels zijn we als gemeente gestart met het verwijderen van de vlaggen.

Een ander groot probleem was deze zomer, maar ook nu nog, de (crisis)opvang van asielzoekers. Ook in de Krimpenerwaard worden mensen opgevangen. De taakstelling die we als Krimpenerwaard hebben gekregen, hebben we volledig ingevuld. Daarnaast worden nog ruim 250 mensen vanuit de Oekraïne  bij particulieren opgevangen. Dat aantal telt niet mee in de officiële cijfers maar als gemeente hebben we wel een zorgplicht, gaan de kinderen naar school en zijn er de nodige andere problemen waar we als gemeente een oplossing voor proberen te vinden.

De afgelopen weken waren er ook ‘lief en leed’ bezoeken. Lief in de zin van een aantal echtparen die 60 jaar getrouwd waren; de zomermaanden waren 60 jaar geleden ook al favoriet! Eén inwoonster werd 100 jaar en in opvallend goede gezondheid werd ik welkom geheten voor een kopje thee. Ondertussen even ‘Facetimen’ met een kennis; dat noem ik met de tijd meegaan! Leed was er ook. Jan van der Zwaart, gemeenteraadslid voor D66  overleed onverwacht. Heel bijzonder was de herdenking in zijn eigen tuin. Liefdevol en met prachtige verhalen werd zijn leven herdacht. Ik sprak er namens de gemeenteraad.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de begroting voor 2023. Daarnaast komt het college ook met haar collegeprogramma waarin de actiepunten uit het akkoord van de vier coalitiepartijen is uitgewerkt. Dat krijgt dan vervolgens de financiële vertaling in de begroting en zo is het kringetje weer rond. Het is afwachten of de zon blijft schijnen in de begroting of dat daar de winter al is ingevallen.

Dit bericht is 811 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief