Archieven

Dit bericht is 7899 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De eerste rechtszaak omtrent de onteigening om plaats te maken voor natuur is begonnen. Met de rechtszaak hoopt boer Gert Hogendoorn uit Gouderak schadeloos te worden gesteld, zodat hij zijn bedrijf ergens anders kan voortzetten.

Een paar maanden geleden was het groots in het nieuws. Een boerenprotest tegen zeven onteigeningen hield de Krimpenerwaard bezig. Met het protest werden tractoren op rotondes neergezet als ‘monument,’ want door de mogelijke onteigeningen wordt het boerenberoep in de Krimpenerwaard steeds schaarser. Het protest was bedoeld om de politiek wakker te schudden. Want hoe het nu is gegaan, willen zij nooit meer.

Voor boer Gert Hogendoorn en zijn vrouw Conny is de onteigening al 33 jaar, met verschillende tussenposen, aan de gang. Zij zijn een van de zeven boeren die in het onteigeningsproces zitten. Hun melkveehouderij van 27 hectare moet van de gemeente plaats maken voor natuur. De plannen voor onteigening begrijpen zij, maar ‘de onmenselijke manier’ waarop dit gebeurt niet.

‘Dreiging is zo intens’
Het begint voor de familie eigenlijk echt in 2016. Dan vindt het eerste gesprek plaats met de gemeente. Tijdens het gesprek krijgt Hogendoorn een aantal opties: natuurinclusief gaan boeren, de grond verkopen of het bedrijf verplaatsen. “Ik had nog niks gezegd tijdens het gesprek, maar alleen geluisterd. In de veertigste minuut van het gesprek wordt er ineens gezegd: ‘Meneer Hogendoorn als het bestuur u onvriendelijk wilt behandelen dan hebben wij in 2018 uw land’.”

“Dit komt bij ons over alsof ze zeggen: doet u niet wat wij willen dan gaan we gelijk over op onteigenen. En dat gebeurt al direct in het eerste gesprek. Het onteigenen is de rode draad geweest in alle gesprekken die volgden”, zegt Hogendoorn. Volgens hem gaat het daar mis vanuit de gemeente. Het is niet de onteigening zelf, maar de manier waarop het gebeurt. “Het dreigen dat is zo intens, zo gemeen. Daar kunnen wij niet tegenop.”

Eerst verweer voeren
De familie Hogendoorn gaat nu eerst verweer voeren tegen de onteigening zelf. Daarbij gaat de rechter kijken of er daadwerkelijk onteigend mag worden. Is alles goed gegaan en zijn de regels nageleefd? “Dat win je bijna nooit zegt mijn advocaat, maar je kan er wel op deze manier aandacht voor vragen. Er is namelijk een hoop mis gegaan in ons proces. De rechter kan dan bijvoorbeeld beslissen, we gaan nog niet onteigenen, want ik eis eerst dat jullie nog een keer rond de tafel gaan zitten met iemand van de rechtbank erbij of een mediator”, legt Hogendoorn uit.

Hogendoorn is een van de weinigen die in verweer gaan tegen de onteigening. Toch wil hij dit doen, om aandacht te vragen voor wat volgens hem allemaal is fout gegaan tijdens dit proces. “Mocht de rechter zeggen na het verweer: alles is goed gegaan er mag onteigend worden dan noemen ze dat een tussenvonnis. Dan krijgen wij een voorschot en dan moeten wij het land al inleveren. Vervolgens gaat het echte gevecht dan pas beginnen, namelijk de rechtszaak om de schadeloosstelling.”

Geen toekomstvisie
De rechtszaken gaan waarschijnlijk nog een jaar of zelfs langer duren. In die tijd heeft de familie Hogendoorn het gewenste eindbedrag nog niet in zicht. “Mochten we hier weg gaan dan willen wij een nieuwe boerderij kopen. Maar dat gaat nu nog niet, want wij weten het eindbedrag niet. Ik kan wel ergens zeggen ik ga een boerderij kopen, maar met het bod van 1,7 miljoen kan ik geen boerderij kopen. Dat is nog niet eens het bedrag voor de grond, laat staan voor stallen en een woning.”

Daarnaast zou Hogendoorn met een tussenvonnis zijn land al kwijt raken, waardoor hij ook niet verder kan met zijn melkveehouderij. “Nu is wel toegezegd dat ik dit land weer een jaar langer mag gebruiken, maar ze willen ook gaan inrichten dus dat wordt ook nog een dingetje. En op het moment dat ik weet wat het eindbedrag is, heb ik de andere dag ook niet meteen een nieuwe boerderij. Daar moet je natuurlijk voor gaan zoeken. Daar kan zo een paar jaar tussen zitten, maar ik heb in de tussentijd geen land meer en dat zijn zulke grote problemen.”

‘Geen contact meer’
In een eerder interview met RTV Krimpenerwaard is door wethouder Jan Vente gezegd dat hij alles zou doen om er alsnog met de boeren uit te komen voordat het onteigenen in gang wordt gezet. Volgens Hogendoorn is daar niks van waar “Wij hebben al bijna een jaar geen contact meer met de wethouder. Ik heb hem bijna gesmeekt toen om nog eens naar het eindbod van 1,7 miljoen euro te kijken.”

Hogendoorn wilde voor de dagvaarding, die vorig jaar heeft plaatsgevonden, een gesprek organiseren met de provincie, de gemeente en zijn adviseurs. “Ik wilde een eerlijk gesprek, waarbij het laatste bod eraf zou worden gehaald zodat we open konden praten erover. Uiteindelijk krijgen wij iets later een mail met dat er niet meer met ons wordt gepraat, het laatste bod blijft staan en de onteigening doorgaat.” Sindsdien is er geen contact meer naar de familie toe.

‘Onder je vandaan gerukt’
Bij de familie Hogendoorn gaat het nergens anders over thuis. “Als ik thuis kom is het eerste wat ik vraag: ‘is er nog gereageerd op de mail? Zijn er nog ontwikkelingen?’ Het vreet aan je. De een staat sterker in zijn schoenen dan de ander, maar de meeste boeren zijn goed in koeien melken en niet in praten of juridische zaken. Je gaat er echt aan onderdoor. Je bedrijf, je leven wordt onder je vandaan gerukt”, aldus Hogendoorn.

Op 4 april staan beide partijen voor de rechter. Zes weken later volgt waarschijnlijk de uitspraak.

Reactie gemeente Krimpenerwaard
“Als gemeente gaan we niet in op individuele gevallen. Ook nu niet. We doen echter het proces en alle inspanningen geen recht, als we niet de moeite nemen om een toelichting te geven op het proces dat al zo’n tijd speelt in de Krimpenerwaard.

We realiseren in de Krimpenerwaard de aanleg van 2250 ha natuur. Dit doen we samen met de provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap, agrarische ondernemers, het Zuid-Hollands Landschap, Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard en andere grondeigenaren. Hiermee gaan we de bodemdaling en achteruitgang van biodiversiteit tegen. Dit doen we in opdracht van het rijk en de provincie. In het gebied  blijft ruimte voor agrarisch ondernemen, op een manier die de natuur versterkt. Veel agrarisch ondernemers en grondeigenaren doen mee. Vierentwintig grondeigenaren gaan zelf natuur realiseren. Maar soms zijn andere oplossingen nodig.

We realiseren ons dat onteigening een stevig instrument is met veel impact, ook privé. Daarom streven we ernaar dat agrarisch ondernemers en grondeigenaren meedoen of zich uit laten kopen. Er vinden al gedurende lange tijd gesprekken plaats met direct betrokkenen en de agrarische achterban.  In dit proces proberen we zo goed als mogelijk mee te denken in oplossingen en vervangende gronden te reserveren. We kijken in alle gevallen naar de specifieke omstandigheden en leveren daarop maatwerk. We zien dat het merendeel wil meedoen of tot een minnelijke overeenstemming over verkoop komt en verwachten dat onteigening maar in een paar gevallen zal spelen.”

Impact groot
“Onteigening is alleen mogelijk op gronden die in het bestemmingsplan zijn opgenomen als natuurgebied. Juridisch is het in Nederland zo geregeld dat er alleen volledige schadeloosstelling kan worden geboden aan grondeigenaren als onteigening daarbij als uiterste middel kan worden ingezet. Wij hebben er geen belang bij bewust hogere of lagere schadeloosstellingen te bieden dan wat wij verwachten dat de rechtbankdeskundigen zullen adviseren. Dit is dan ook de reden dat, mede op verzoek van de agrarische sector zelf, destijds besloten is om dit instrument van onteigening in te zetten. Op deze manier zorgen we dus ook dat er meer ruimte is voor passende financiële compensatie aan boeren die niet mee willen of kunnen doen.

Dat onteigening nu dichtbij komt, is voor degenen die het betreft geen prettige boodschap. We begrijpen dat die impact groot is, maar zien aan de andere kant ook de noodzaak. Gelukkig is er inmiddels met de meeste mensen een overeenstemming bereikt. Op dit moment zijn zeven partijen in de gerechtelijke procedure voor onteigening betrokken. Met drie van deze zeven partijen zijn de gesprekken al in een vergevorderd stadium”, aldus de Gemeente Krimpenerwaard.

Dit bericht is 7899 keer gelezen

Deel dit:

4 Reacties op Eerste rechtszaak onteigening boerengrond begonnen: ‘Er is zo veel fout gegaan’

  • Het is helaas herkenbaar en repeterend. Besturen en beleidsvorming vergen energie die dit college in aard en omvang niet heeft kunnen tonen, althans niet lang genoeg. Het is een verhelderend verhaal, uitgebreid en vol empathie. Ik dank RTV Krimpenerwaard voor die journalistiek, knap.
    Deze week kan voor nieuwe energie gekozen worden in de gemeente politiek; niemand zal ontkennen dat ik energie heb: Lijst 5. Ik beloof dat ik naar iedereen luisteren zal en pas dan beslissen.

  • In de politiek zit alleen nog maar tuig

  • Die man heeft verkeerd gegokt. Eigen schuld.

  • De menselijke maat moet terug, en transparant en eerlijk bestuur moet er komen… wij zijn geen nummers maar mensen! Het kan u ook zomaar gebeuren, geen menselijke behandeling, geen participatie en van uw eigen belastingcenten maakt een gemeente u kapot, kan en mag niet meer !

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief