Archieven

Dit bericht is 2266 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De SGP Krimpenerwaard hield vrijdag in het gebouw van de Herstelde Hervormde Gemeente in Ouderkerk aan den IJssel een bijeenkomst over ‘Energie transitie, een dure of duurzame toekomst?’.

‘Het beleid beoogt een duurzame toekomst, maar de grootte van de opgave, de snelheid waarmee deze moet plaatsvinden, en de impact voor de inwoners, doet een dure toekomst vermoeden’.

Met bijna zeventig aanwezigen, waaronder ook een aantal agrariërs, was de zaal helemaal vol. Sprekers waren Eric Koelewijn vanuit de SGP Krimpenerwaard, het SGP Tweede Kamerlid, Chris Stoffer en Martin van der Spek, Hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Het werd de toehoorders al snel duidelijk dat we ook in de Krimpenerwaard voor grote uitdagingen staan.

Koelewijn stelde dat de SGP qua standpunten in het midden zit tussen de wat hij noemde ‘Klimaatdromers en Klimaatontkenners’. “De SGP maakt zich sterk voor de toepassing van energiebronnen die herbruikbaar zijn en is tegen grootschalige maatregelen die het landschap verstoren. Denk eens aan de windmolens waarvan het rijk vindt dat die noodzakelijk zijn, maar door de provincie verboden zijn in het Groene Hart. Zonder die windmolens halen we de gestelde opgave niet. Wat zijn alternatieven?”

Koelewijn noemde het onacceptabel dat er nu binnen een tweetal maanden een beslissing genomen moet worden over de concept Regionale Energie Strategie. “Iedereen moet mee kunnen doen met de energie transitie, ook financieel. En dat vereist goede afweging. Denk eens aan de energievermindering van woningen: in de huursector zien vooral de woningcorporaties zich voor grote opgaven gesteld, eigenaren van huizen uit de jaren 70, 80 en 90 staan voor een grote uitdaging, deze huizen blinken niet bepaald niet uit in isolatie, laat staan de woningen voor die tijd en zelfs van voor de oorlog, waarvan er in onze regio nog vele staan. Hoe gaan we daar mee om?”

Dit alles valt onder de klimaatdoelstellingen die in 2015 zijn afgesproken in Parijs en in 2021 ingaan. Het gaat dan om 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Er staan ook afspraken in die partijen onderling hebben gemaakt. 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Nederland werkt nu dus nationaal aan 49 procent minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 procent.

Tekort aan kennis
Koelewijn signaleert een schrikbarend tekort aan kennis bij de inwoners als het gaat om wat er allemaal bij de energietransitie komt kijken. Vanuit de gemeenteraad is enkele maanden geleden een werkgroep ingesteld, die onder andere zich bezig houdt met de wijze van informatievoorziening en het creëren van draagvlak. Op de website van de gemeente Krimpenerwaard wordt ook aandacht aan de problematiek besteed.

SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer benadrukte de plicht van een ieder om goed voor de aarde te zorgen. Hij gebruikte de term ‘rentmeesterschap’. “Een van de problemen waar je tegen aanloopt is dat Nederland niet alleen is. In ons omringende landen worden andere normen gehanteerd. Zo is er in Duitsland drie keer zoveel uitstoot van CO2 toegestaan dan in ons land. En als we in ons land relatief schone energiecentrales sluiten om die energie vervolgens uit het meer vervuilende buitenland te halen, dan heb je toch wel een heel vreemde situatie”, zo zei Stoffer.

De SGP is tegen de vermindering van de uitstoot van 55 procent ten opzichte van 1990 in 2030, de 49 procent reductie in 2030 is al (te) ambitieus, meldde Stoffer. “Het is hopen op de voortschrijdende techniek en dalende kosten.” Ook Stoffer noemde de paar maanden beslissingstijd die nog resten veel te kort. Mede op aandringen vanuit de zaal zegde hij toe dit in de Tweede Kamer te zullen aankaarten.

Hoogheemraad Martin van der Spek wees er op dat het streven naar een minder intensieve landouw tot gevolg heeft dat er meer grond voor de landbouw nodig is. “Moeten we onze voedselproductie dan opofferen? Van de verwerking van afvalstoffen komt 80 procent van de kosten voor rekening van de installatie en maar 20 procent voor die van de zuivering. Je zou ook aan een combi van vaste en variabele kosten kunnen denken.” De SGP wil dat gaan bepleiten in Den Haag.

PFAS
De aanwezigen maken zich duidelijk zorgen over wat er op ons afkomt en wat er al gebeurt qua energie en klimaatproblematiek. “Als je alleen op zon en wind vertrouwt, dan ligt straks Nederland van de late herfst tot in februari stil.” Stoffer noemde PFAS het grote probleem. De SGP pleit voor een hogere norm voor de tijd dat het onderzoek loopt. En wat de stikstof betreft: “Het kan niet zo zijn dat in Duitsland alles gewoon doorgaat terwijl bij ons de boel stil ligt.” De SGP zal, volgens Stoffer nooit meegaan in het halveren van de veestapel. “Je mag geen sector uitsluiten, maar moet wel nadenken over de gevolgen van maatregelen.” Stoffer sloot het gebruik van kernenergie niet uit.

Bij de agrariërs in de zaal ligt de brief van de provincie van 8 oktober, met maatregelen die verder gaan dan die van de minister, zwaar op de maag. “Die moet van tafel”, zo luidde de boodschap. Stoffer zegde toe hierover contact met de SGP fractie in de Provinciale Staten op te nemen. De druk op de SGP om te blijven opkomen voor het belang van de boeren werd nog eens vergroot door de opmerking: “Zoals er nu door de boeren in Brabant over het CDA wordt gesproken, gun ik de SGP niet. Maar weet wel; wij gaan door.”

Vanuit de zaal werd ook een visie gemist voor de mogelijkheid dat we de opwarming van de aarde niet kunnen stuiten. Wat dan? Tot slot gaf fractieleider Jan Willem van der Ham nog een boodschap mee aan Chris Stoffer “Denk eens aan het reserveren van een deel van de transitieopgave voor innovatie en niet terugvallen op oude ideeën.”

Dit bericht is 2266 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief