Archieven

Dit bericht is 1293 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Onderzoeksbureau Strated Consulting heeft het feitenonderzoek afgerond dat in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard is uitgevoerd naar de in juli ontvangen anonieme uitgebreid gedocumenteerde klachtenmail.

Volgens het feitenonderzoek, dat zich grofweg richtte op de periode 2012 tot en met 2015 in de voormalige gemeente Vlist, zijn in de onderzochte periode doelbewust schijnconstructies opgezet om bedrijven waar een gemeentelijk medewerker zakelijke belangen had, in te huren. Hierbij valt ook, aldus het onderzoeksbureau, niet uit te sluiten dat er valse en/of kunstmatig opgehoogde facturen zijn ingediend.

Ook werd geconcludeerd dat er onvoldoende sprake was van functiescheiding, waardoor partijen in de voormalig gemeente Vlist ondanks belangenverstrengeling toch projecten konden uitvoeren. Ook wordt niet uitgesloten dat bepaalde partijen zijn bevoordeeld bij aanbestedingen. In het onderzoek lag het zwaartepunt op het achterhalen of mogelijk sprake is geweest van integriteitsschendingen, zoals gedetailleerd beschreven in de anonieme melding. Gesteld wordt dat geen enkele partij op dìt moment nog werkzaam is als contractpartij voor of binnen de gemeente Krimpenerwaard.

Aangifte
Het college van B&W is van mening dat het op basis van de feiten officieel aangifte moet doen van de geconstateerde feiten. Het Openbaar Ministerie zal op basis van deze aangifte besluiten of er voldoende grond is om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van partijen en personen. Pas dan zou ook meer duidelijkheid kunnen komen of er daadwerkelijk sprake is van geleden materiële schade voor de gemeente. Het college hecht er aan, ondanks de pijnlijke aspecten rondom dit proces, zo helder en transparant mogelijk informatie te geven over deze zaak en de vervolgstap.

Het college heeft het rapport, met een bestuurlijke reactie, inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens de eerstvolgende zitting met de raad op 7 december aanstaande wordt het rapport besproken.

Huidige processen onder de loep
Hoewel het college op dit moment geen aanleiding heeft te veronderstellen dat de beschreven feiten zich nog kunnen voordoen in de huidige processen, zal het college toch de organisatorische en administratieve processen rond bijvoorbeeld inkoop, aanbesteding en facturering nog eens goed onder de loep nemen. Hiervoor is inmiddels een interne audit gestart. De uitkomsten van deze audit worden met de auditcommissie van de gemeenteraad besproken. In deze commissie hebben financiële experts van de diverse fracties zitting.

Dit bericht is 1293 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Feitenonderzoek bevestigt bestaan schijnconstructies en belangenverstrengeling

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief