Archieven

Dit bericht is 2813 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Gemeenten uit de regio Midden-Holland, te weten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, hebben in een open brief aan de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de ‘onhoudbare financiële situatie’. De gemeenten willen dat het Rijk nu ingrijpt en over de brug komt met een aantal ingrijpende maatregelen.

Voor veel gemeenten was het al lastig om de begroting voor 2020 sluitend te krijgen. De kosten in het sociaal domein blijven steeds verder oplopen, zowel door de opgelegde kortingen door het Rijk als door een steeds verder toenemende vraag. De mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op deze kosten zijn zeer beperkt.  De gemeentelijke autonomie staat onder druk, stellen de gemeenten:  ‘wel betalen, maar niet bepalen’.

Daarnaast doet de coronacrisis een grote aanslag op de financiële positie van gemeenten. Hierbij is het nog maar de vraag of gemeenten wel voldoende worden gecompenseerd voor de tekorten die dit met zich meebrengt. De eerste schattingen zijn dat de kosten (dalende inkomsten, stijgende uitgaven) tussen de 5 en 10 procent van de begroting zullen zijn.

De slechte financiële situatie bedreigt ‘in ernstige mate de dienstverlening van gemeenten aan hun burger’: ‘De uitvoering van gewone basistaken, zoals onderhoud van wegen, groen, sport- en culturele voorzieningen, gezondheidszorg, enz. komt hiermee in gevaar’.

De portefeuillehouders financiën vanuit de regio Midden-Holland willen dat de VNG inzet op onder meer een realistische vergoeding voor het sociaal domein en een volledige vergoeding van de gemaakte en nog te maken kosten als gevolg van de coronacrisis. Aan de VNG is gevraagd om deze brief te agenderen voor de ledenvergadering van 26 juni of anderszins op korte termijn tot bespreking met de leden over te gaan.

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Nederland is vanuit de regio gevraagd deze brief te ondersteunen.

Wethouder van financiën Ria Boere kwam zaterdagochtend aan het woord in de uitzending van RTV Krimpenerwaard.

Wethouder Ria Boere     

Dit bericht is 2813 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief