Archieven

Dit bericht is 2152 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De fusie tussen vier woningcorporaties in de Krimpenerwaard is afgeblazen. Dit vanwege onvoldoende vertrouwen bij de betrokken besturen in een goede afloop.

Bestuurders van Beter Wonen Ammerstol, Groen Wonen Vlist, ‘Samenwerking’ uit Ouderkerk aan den IJssel en Woningstichting Gouderak hebben zich de afgelopen periode hard gemaakt voor een fusie. Dit mede naar aanleiding van het door een externe partij uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek, waaruit bleek dat fusie ‘zowel volkshuisvestelijk als voor de vier organisaties’ van meerwaarde zou zijn.

“Helaas hebben we als bestuurders in gezamenlijkheid de conclusie getrokken dat een fusie tussen deze vier corporaties in de Krimpenerwaard niet haalbaar is”, schrijven de corporaties in een gezamenlijke persverklaring. “Er is onvoldoende vertrouwen dat we alle benodigde instemmingen verkrijgen en komen tot de gewenste juridische structuur voor de fusiecorporatie. We betreuren dat we, met alle energie die is gestoken in dit proces, het fusietraject voortijdig moeten beëindigen. Dit geldt zeker omdat we vinden dat fusie tussen de vier partijen leidt tot aantoonbare meerwaarde in zowel de dienstverlening aan de huurders, het verstevigen van de capaciteit en professionaliteit als het waarborgen van de financiële continuïteit tegen lagere bedrijfslasten en een lager risicoprofiel.”

Elke corporatie zal voor zichzelf de afweging maken welke vervolgstap(pen) te zetten.

Dit bericht is 2152 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief