Archieven

Dit bericht is 1004 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Gedeputeerde Meindert Stolk heeft afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan diverse landbouwbedrijven in de Krimpener- en Alblasserwaard. Hij sprak daar met boeren, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De gesprekken gingen over de uitdagingen in de veenweidegebieden, maar vooral over de gezamenlijke inzet om die aan te pakken. Over het remmen van bodemdaling, de toekomst van de veehouderij en de mogelijkheden die alternatieve teelten bieden.

Eerder dit jaar heeft het Rijk 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Zuid-Hollandse veenweidegebieden. In Krimpener- en Alblasserwaard is sprake van bodemdaling; bij droogte of door bemaling en landgebruik klinkt het veen in, waarbij onder meer CO2 vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken deze uitstoot uit het veen fors te verminderen. De provincie werkt samen met waterschappen, boeren, natuurorganisaties en gemeenten aan een plan hiervoor, onder meer in de Krimpener- en Alblasserwaard.

Stolk: “We staan voor ontzettend grote opgaven. De landbouwsector speelt een cruciale rol om die opgaven het hoofd te bieden. Laat ik duidelijk zijn: er moeten dingen veranderen, maar een echte oplossing is niet haalbaar zonder de medewerking van de boeren. Vandaag zien we dat dat kan, dat boeren zich hiervoor volop inzetten én dat samenwerking hierbij loont. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Alternatieve teelt
In de Krimpenerwaard maakte Stolk kennis met de mogelijkheden van alternatieve teelten. Zo telen ondernemers Bart Crouwers en Gerard Harleman cranberries, een gewas dat het bij uitstek goed doet op natte bodems. Doordat het grondwaterpeil hoog kan blijven, verdroogt het veen minder en vindt er minder bodemdaling en CO2-uitstoot plaats.

Stolk: “Ik snap dat niet iedere boer de overstap kan of wil maken van melkvee naar cranberries. Maar dit soort voorbeelden laten wel zien dat het de moeite waard is om te experimenteren met nieuwe vormen van agrarisch ondernemerschap. En het levert kennis op die we elders weer kunnen toepassen.”

Drukdrainage
In de Alblasserwaard ging Stolk onder meer langs bij de melkveehouderij van vader en zoon Van Rees in Brandwijk. Zij doen mee aan een proef van de ‘Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’, rondom de kaasfabriek De Graafstroom. Doel is minder bodemdaling, minder CO2-uitstoot en grotere biodiversiteit. Van Rees heeft hiervoor onder andere drukdrainage laten aanleggen om bodemdaling tegen te gaan.

Ook bracht het gezelschap een bezoek aan het Natura2000-gebied de Donkse Laagten, waar met het project LIFE-IP All4Biodiversity, door en met boeren in de omgeving van dit natuurgebied wordt gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit op hun gronden.

Dit bericht is 1004 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief