Archieven

Dit bericht is 450 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL- Jaarlijks onderzoekt de gemeente Krimpen aan den IJssel de tevredenheid onder de cliënten van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Op beide onderdelen werd net zoals het voorgaande jaar positief gescoord.

Het onderzoek brengt de cliëntervaring in beeld. Ook wordt er bekeken of de gemeente de gestelde resultaten en effecten behaald in de ogen van de cliënt. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat er meer mantelzorgers zijn geregistreerd.

“Ook waarderen de cliënten de zorg en voelen zij zich gehoord. Wel is er sprake van een lichte daling in tevredenheid over dagbesteding en huishoudelijke hulp. Daarnaast vinden ouders en jeugdigen de wachtlijsten nog te lang”, laat een woordvoerder van gemeente Krimpen aan den IJssel weten.

Scores tevredenheidsonderzoek
Vervolgens: “Het contact met Wmo wordt als positief ervaren. Van de ondervraagde cliënten geeft 90% aan zich serieus genomen te voelen. Bovendien zegt 75% snel hulp te krijgen. De kwaliteit van de ondersteuning vanuit de KrimpenWijzer kreeg gemiddeld een 7.4. De tevredenheid over de ondersteuning kreeg gemiddeld een 7.8.”

Uit het onderzoek blijkt dat er nog niet genoeg kennis is over de mogelijkheden van een cliëntondersteuner. Maar 26% geeft aan te weten over de mogelijkheden. Van die cliënten geeft 15% aan dat de gemeente hen wijst op cliëntondersteuning. Een groter deel heeft dit zelf uitgezocht. Slechts 18% heeft daadwerkelijk gebruik gemaakt van cliëntondersteuning.

‘Verbeterpunt’
Iets minder inwoners zijn tevredenheid over dagbesteding en huishoudelijke hulp. “Wel wordt dit overwegend positief ervaren”, vervolgt de gemeente Krimpen aan den IJssel. “De inwoners die gebruik hebben gemaakt van het maatschappelijk werk waarderen dit met gemiddeld een 7.5.”

Daarnaast staan er in 2021 meer Krimpenaren geregistreerd als mantelzorger dan in het jaar 2020. “Helaas is er minder kennis over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers vanuit Wmo. Dit is zeker een punt van verbetering”, laat de gemeente weten.

Tevredenheid onder ouders en jeugdigen
Jeugdigen geven een gemiddeld rapportcijfer van een 7.5 aan partijen zoals KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team. Ouders geven de partijen een 7.8. Ouders en jeugdigen zijn niet op de hoogte van cliëntondersteuning Zowel de jongeren als de ouders geven aan dat ze niet op de hoogte waren van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

In het najaar startte het Koplopersproject. “Dit project moet de onafhankelijke cliëntondersteuner meer onder de aandacht brengen bij de burger. We verwachten dat dit komend jaar een verbetering oplevert. De wachtlijsten zijn nog steeds te lang ondanks extra inzet binnen het Krimpens Sociaal Team, ervaren ouders en jeugdigen de wachtlijsten nog steeds als te lang. De extra inzet verlengen we. Dit heeft op langere termijn hopelijk meer effect op de wachtlijsten”, aldus de gemeente.

Dit bericht is 450 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief