Het weer in de Krimpenerwaard

Archieven

Dit bericht is 353 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL- Met de kadernota 2023 draagt het scheidende college het bestuurlijke stokje aan het nieuwe college over. Deze Kadernota is daarom ‘beleidsarm.’ Het huidige college ontvouwt geen (nieuwe) inhoudelijke visies en doet in deze nota geen voorstellen voor nieuw beleid. De voorgestelde uitgaven zijn het gevolg van genomen besluiten en noodzakelijk voor het voortzetten van de huidige activiteiten.

De kadernota 2023 heeft een financieel meer-jarenbeeld dat het nieuwe college voldoende grip biedt om in het najaar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. De financiële resultaten laten ruimte voor nieuwe uitgaven zien. De reservepositie van de gemeente is zonder meer goed te noemen. Op dit moment is er geen reden om een aanzet voor bezuinigingen te doen.

Kosten stijgen fors, maar inkomsten meer
De cijfers voor de volgende jaren zijn flink bijgesteld door nieuwe en verwachte loon- en prijsontwikkelingen. Ook zijn er stijgende kosten voor taken die door gemeenschappelijke regelingen worden uitgevoerd.

Daar staat tegenover dat Krimpen aan den IJssel veel extra rijksmiddelen ontvangt via de algemene uitkering. Dat komt door de doorwerking van de plannen van de regering en vergoeding voor tekorten op de uitvoering van de Jeugdwet. Het rijk geeft nog geen duidelijkheid over de bekostiging van gemeenten na 2025. Ook zijn de extra middelen voor de Jeugdwet nog alleen voor 2023.

Onzekerheid over inkomsten lange termijn
Onder de streep ontstaat in de jaren 2023 tot en met 2025 een stijgend voordeel. Dat heeft alleen een eenmalig karakter omdat een aantal voordelen uit de rijksmiddelen van tijdelijke aard is. Er is dus zeker ruimte voor extra uitgaven. Toch is naar de toekomst ook terughoudendheid noodzakelijk bij het opnemen van nieuwe kosten.

Dit bericht is 353 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief