Archieven

Dit bericht is 838 keer gelezen

krimpenerwaard KRIMPENERWAARD – RTV Krimpenerwaard ontving de volgende ingezonden brief. Plaatsing betekent niet automatisch dat de redactie met het geschrevene eens is.

Vitale Krimpenerwaard? Dan is investeren een eerste vereiste. Dit was de kop van ‘De brief van de dag’ in het Algemeen Dagblad van 3 november jl. naar aanleiding van de column ‘Het Dorp’ op de website van Gemeente Belang Krimpenerwaard, met daarin een warm pleidooi voor een toekomstbestendige gemeente Krimpenerwaard en niet voor nogmaals zestig jaar marginale ontwikkeling in de Krimpenerwaard.

In betreffende column werd afstand genomen van het beeld al zijnde de Krimpenerwaard wordt vol gebouwd met 10.000 woningen. Dit is totaal niet aan de orde. Helaas wordt deze perceptie nog steeds door enkele ingebracht en gebruikt om de voortgang voor een vitale Krimpenerwaard te blokkeren. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil niet in de toekomst aangesproken worden als zijnde de politieke partij die mede verantwoordelijk is voor het niet creëren van genoeg woningen voor onze jongeren en het verkassen van het bedrijfsleven naar elders.

Gemeente Belang Krimpenerwaard wil vooruit met de Krimpenerwaard en het is de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen het realiseren van een oeververbinding, woningbouw, sportaccommodaties, accommodaties voor het toerisme, natuur, infrastructuur en mogelijkheden voor onze ondernemingen met in het verlengde daarvan het creëren van werkgelegenheid.

Bij deze een stevig pleidooi voor een toekomstbestendige Krimpenerwaard en dan is investeren een eerste vereiste. De Krimpenerwaard staat in het voorportaal om al deze zaken te concretiseren. De ingrediënten zijn aanwezig, De MIRT, Natuurgebied Veenweide (er wordt momenteel in de Krimpenerwaard natuur gerealiseerd één en ander gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem voor het tegengaan van bodemdaling. Met deze investeringen zijn vele miljoenen gemoeid), Het Panorama Krimpenerwaard en de Woonvisie gemeente Krimpenerwaard geven genoeg handvatten voor een toekomstbestendige Krimpenerwaard. Sla de handen ineen is het devies van Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Het is dan ook goed om te lezen dat Gedeputeerde Staten in haar beantwoording op vragen van de heer Mudde onder andere aangeeft om samen met de gemeente Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel een voorstel voor te breiden over de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen inclusief de bereikbaarheid van het gebied. Vervolgens werd aangegeven dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar o.a. optimalisering van het openbaar vervoer en de kansen voor intensivering van het fietsverkeer. Gemeente Belang Krimpenerwaard heeft in het verleden stevige pleidooien gehouden voor een beter openbaar vervoer in de Krimpenerwaard. Dit moment is bij uitstek de gelegenheid op het openbaar vervoer te optimaliseren in de Krimpenerwaard.

Gemeente Belang Krimpenerwaard doet bij deze een oproep op Gedeputeerde Staten op uitsluitsel te geven over de woonvisie Krimpenerwaard. Gemeente Belang Krimpenerwaard wil vooruit en duidelijkheid.

Als we nu de toekomst niet goed inrichten dan voorziet Gemeente Belang Krimpenerwaard een teruggang van de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen.

Het juiste evenwicht, dat is nu de opgave. Aan de slag.

Willem Schoof, fractievoorzitter Gemeente Belang Krimpenerwaard.

Dit bericht is 838 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief