Archieven

Dit bericht is 1983 keer gelezen

SCHOONHOVEN – Op de plek van de voormalige spoorremise van Schoonhoven komt een nieuwe woonbuurt. De gemeente Krimpenerwaard en ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen ondertekenden daartoe een intentieovereenkomst.

Met deze overeenkomst spreken beide partijen uit om circa 120 tot 130 wooneenheden te bouwen.

Verspreid over verschillende fasen komt er een volledig nieuwe woonwijk aan de Spoorsingel en Spoorstraat. Er komt een divers woningaanbod; variërend van grondgebonden woningen tot appartementen, zowel huur- als koopwoningen. De woningen zijn bestemd voor onder andere starters en doorstromers zoals gezinnen en senioren.

Wethouder Leon de Wit spreekt van ‘een prachtig plan’ en ‘een aanwinst voor Schoonhoven’. “Er komt een duurzame woonbuurt, met een grote diversiteit aan woningen. Voor jong en oud, voor ieder wat wils. Het mooie aan dit plan is ook dat het oorspronkelijke spoorwegstation behouden blijft. Daardoor gaat het karakter en de geschiedenis van de buurt niet verloren.”

Er komt ook een onderzoek naar de mogelijkheid om het voormalig dienstencentrum aan het Doelenplein 12, dienst te laten doen als bibliotheek. Door de huidige bibliotheek te verplaatsen naar het dienstencentrum, ontstaat er ruimte voor woningbouw op de huidige locatie van de bibliotheek.

De omgeving
Bij het ontwerpen van het gebied houden Van Wijnen en de gemeente rekening met de bestaande bebouwing, de spoorlijn die er vroeger heeft gelopen, het groen en water, de doorzichten en de vrije ruimte langs de Spoorsingel. “Aspecten als duurzaamheid en klimaatadaptie staan centraal bij de ontwikkeling van de woningen en het woongebied daar omheen. Uitgangspunt is dat het voormalige stationsgebouw behouden blijft”, aldus beide partijen.

Invulling stationsgebouw
Het bestaande stationsgebouw krijgt mogelijk een bijzondere invulling. Van Wijnen zoekt hiervoor partijen die samen deze locatie naar een ‘hoger niveau’ willen tillen. De exacte invulling van deze locatie is nog niet bekend. Gedacht wordt aan daghoreca, verhuur van flexibele kantoorruimte of horeca met een sociaal maatschappelijk karakter. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ward Koppejan, projectontwikkelaar bij Van Wijnen (w.koppejan@vanwijnen.nl).

Meer informatie via website van Wonen aan de Spoorsingel.

Dit bericht is 1983 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief