Archieven

Dit bericht is 1915 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – In de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 is een voorrangsregeling ‘lokale kernbinding’ toegevoegd. Daarmee wordt het voor inwoners van de gemeente gemakkelijker om in hun eigen kern te blijven wonen.

Met de regeling mag maximaal 25 procent van de nieuw te verhuren woningen met voorrang worden toegewezen aan een inwoner van de betreffende kern. Hierbij geldt uitdrukkelijk dat woningen gepubliceerd moeten worden op Wonen in de Krimpenerwaard met benoeming van deze voorrangsregeling.

Ook wordt loting toegevoegd als extra toewijzingsmethode naast inschrijfduur. Bij maximaal 10 procent van de woningen mag de rangorde worden bepaald op basis van loting. Hierbij hebben woningzoekenden met een korte inschrijfduur dezelfde kans op deze woning als een woningzoekende die al langer staat ingeschreven.

Verder wordt de ‘mantelzorgurgentie’ aangepast, waardoor ook inwoners van de gemeente Krimpenerwaard hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het is nu niet mogelijk mantelzorgurgentie te krijgen als zowel de mantelzorgverlener als mantelzorgontvanger binnen de gemeentegrenzen wonen. Wethouder Leon de Wit: “Het is niet rechtvaardig als een mantelzorgverlener uit Gouda bijvoorbeeld wel naar Lekkerkerk mag verhuizen op grond van mantelzorgurgentie en iemand uit Haastrecht niet, terwijl de afstand nagenoeg gelijk is.”

Tot slot wordt gedwongen verkoop van de woning een urgentiegrond. Huishoudens met thuiswonende kinderen tot 23 jaar die dakloos worden door gedwongen verkoop van de woning maken hier aanspraak op.

De Wit: “Op verzoek van de raad hebben wij onder meer onderzocht hoe we de kans voor onze inwoners kunnen vergroten op een woning in de eigen kern. Ik ben daarom blij met de voorrangsregeling lokale kernbinding in deze nieuwe verordening. Maar het lost het probleem niet meteen voor iedereen op, omdat er meer actief woningzoekenden blijven dan aantal beschikbaar komende woningen. Wel beogen we met deze aanpassingen een meer rechtvaardige, evenwichtige, transparante en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte te bieden. We hopen dat de raad hier ook zo over denkt. In november wordt tijdens een informatiebijeenkomst de nieuwe huisvestingsverordening uitgebreid besproken in de gemeenteraad.”

de nieuwe verordening gaat – na goedkeuring en vaststelling door de raad in december – in op 1 januari 2021.

Dit bericht is 1915 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief