Het weer in de Krimpenerwaard

Archieven

Dit bericht is 1075 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Een aantal inwoners van de Krimpenerwaard gaat op eigen grond natuur aanleggen en beheren. Vrijdag ondertekenden twee inwoners en de provincie Zuid-Holland daarover de officiële afspraken.

In de Krimpenerwaard komt de komende jaren ruim tweeduizend hectare aan nieuwe natuur. Wie op eigen grond deze nieuwe natuur wil aanleggen, kan dat doen met een goed natuurplan.

De agrarische familie Verhagen en de familie Post en Van Ewijk hebben zo’n plan gemaakt. Zij ondertekenden vrijdag een overeenkomst waarin zij beloven de nieuwe natuur aan te leggen en te onderhouden. De provincie belooft op haar beurt subsidies te geven voor het inrichten en beheren van deze natuur.

Ruimte voor koeien en natuur
Peter en Tineke Verhagen en hun zoon en opvolger Arjan willen hun agrarische bedrijf in het Beijersche graag ‘natuurlijke’’ maken. Daarom gaat de familie extra grond pachten van de provincie. Zo krijgen ze meer ruimte voor hun koeien en schapen, en daardoor ook meer ruimte voor natuur: ruim veertig hectare kruiden- en faunarijk grasland, en een paar percelen vochtig hooiland.

De familie Post en Van Ewijk wil graag de grond achter hun huis natuurlijker beheren als hooiland, met een deel van het jaar wat schapen of koeien in de wei.

Agrariërs en particulieren
De gemeente Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben zich in een stuurgroep hard gemaakt om de grondeigenaren te betrekken bij de plannen voor de nieuwe natuur. Er zijn de afgelopen jaren met ruim zeventig eigenaren gesprekken gevoerd. Een aantal kiest voor verkoop van de grond, maar zo’n twintig grondeigenaren willen zelf de natuur gaan beheren. Dat zijn zowel agrariërs met bedrijfsgrond, zoals Verhagen, maar ook particulieren die de nieuwe natuur willen aanleggen ‘in hun achtertuin’, zoals de familie Post en Van Ewijk.

Natuur samen met inwoners
Stuurgroepvoorzitter en wethouder Jan Vente is blij met deze ontwikkeling. “We vinden het zeer belangrijk dat we grondeigenaren betrekken bij de omvorming naar natuur. Dat is een lang en soms moeizaam proces geweest, maar vandaag zien we daarvan het positieve resultaat. Zo maken we samen met onze inwoners de Krimpenerwaard toekomstbestendig.”

Ook dijkgraaf Toon van der Klugt is enthousiast: “Als waterschap werken we graag samen met de inwoners en bedrijven in ons gebied. Door de energie en betrokkenheid van de ondernemers te verbinden aan de doelen natuur en waterkwaliteit, waarvoor veel geld beschikbaar wordt gesteld, ontstaat een mooie en blijvende samenwerking waarin het boerenbedrijf duurzaam samengaat met natuur en water. Dit is pionierswerk voor de toekomst van de mooie waterrijke Krimpenerwaard en voor complexe gebieden elders in het land.”

Biodiversiteit en leefomgeving
Natuurgedeputeerde Potjer is groot voorstander van deze zogeheten ‘zelfrealisatie’: “Het zelf realiseren van natuur, dus op eigen grond, is een van de pijlers achter de ontwikkeling van nieuwe natuur. Op deze manier kunnen we bestaande natuur versterken en verbinden, en kan er een robuust netwerk ontstaan van natuurgebieden. Dit gaat een mooie bijdrage leveren biodiversiteit en een fijne leefomgeving.”

De komende twee maanden zullen nog meer agrariërs en particuliere eigenaren hun overeenkomst tekenen. Als het goed is, worden in juni van dit jaar de laatste overeenkomsten gesloten.

Dit bericht is 1075 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief