Archieven

Dit bericht is 691 keer gelezen

REGIO – In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs infrastructuur. Mocht dit niet genoeg elektriciteit opleveren, dan worden de opties voor windmolens langs infrastructuur bekeken. Gemeenteraden, waterschappen en de provincie besluiten voor 1 juli of ze hiermee akkoord zijn.

Het uiteindelijke doel is dat de regio Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen en alleen nog maar gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie en warmte. In de regio kan dan vanaf 2030 regio elk jaar 0,435 Terawatt-uur aan schone elektriciteit worden opgewekt. Daarvoor zijn ongeveer 544 hectare aan zonnepanelen nodig, wat neerkomt op meer dan duizend voetbalvelden. En het zal niet eenvoudig zijn om daarvoor de benodigde ruimte te vinden.

In Krimpenerwaard wel mogelijk
Wethouder Bert Bening (D66) ziet daar binnen de gemeente Krimpenerwaard wel mogelijkheden toe. Hij doelt dan op zonneweiden aan de westkant van de gemeente rond Lekkerkerk, Krimpen en Ouderkerk en langs de N210, maar wil voorkomen dat het fraaie polderlandschap wordt aangetast.

Onderzoeken
In de afgelopen maanden zijn er enquêtes en gehouden en online participatie evenementen. De inwoners van de regio hebben daarin aangegeven dat zonnepanelen hun voorkeur hebben. De plaatsing van windmolens kon duidelijk minder acceptatie rekenen.

De meesten (75%)van de 1432 mensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen vinden het een goed idee als zonnevelden langs wegen en bij afritten, knooppunten en op geluidsschermen worden geplaatst. Tijdelijke zonnevelden zouden kunnen komen op plekken die in de toekomst een nieuwe invulling krijgen als bedrijventerrein of woningplek (51 procent). De meningen zijn verdeeld over het plaatsen van zonnevelden op landbouwgrond en het combineren van zonnevelden met het ontwikkelen van nieuwe natuur- en recreatiegebieden.

Het plaatsen van zonnepanelen en windmolens kan voor omwonenden tot bezwaren leiden. Meeprofiteren kan hiervoor een oplossing bieden, bijvoorbeeld door mee te doen met energieprojecten waar zij mede-eigenaar van kunnen worden.

Op weg naar volledig duurzame energie in 2050
De komende periode gaan de gemeenten de mogelijke locaties voor zon- en windenergie verder onderzoeken en uitwerken. Dit doen zij samen met de provincie, netbeheerders, grondeigenaren, inwoners en andere betrokken partijen.

Dit bericht is 691 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief