Archieven

Dit bericht is 2578 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Ruim honderd jagers hebben zaterdag op meerdere plaatsen in de Krimpenerwaard Canadese ganzen, nijlganzen en grauwe ganzen bejaagd. Dit omdat de dieren overlast veroorzaken.

Vanaf 1990 is het aantal ganzen sterk toegenomen. In Zuid-Holland zijn er in 2018 ruim 143.000 ganzen geteld. De toegenomen aantallen ganzen in ons land hebben ook een keerzijde. Grote aantallen ganzen verminderen de oogst van boeren en uitwerpselen van ganzen vervuilen grasland zodat koeien en ander vee er niet meer kunnen grazen.

Dit betekent dat er jaarlijks een toename is te zien in de uitgekeerde schadevergoedingen voor de opgevreten landbouwgewassen. In 2018 was dat bedrag circa 1,2 miljoen euro.

Ook natuur- en recreatiegebieden hebben door de hoge aantallen ganzen onder andere last van watervervuiling. Door de aantasting van de biotoop komt kwetsbare natuur in het gedrang. Daarnaast kunnen ganzen andere vogels verdringen zoals weidevogels.

Nederland heeft een internationale verantwoordelijkheid om een minimum aantal ganzen te herbergen. De daadwerkelijke aantallen zijn vele malen hoger dan het afgesproken minimum. De provincie Zuid-Holland stelt een provinciaal beleid vast. Op basis hiervan maakt de Faunabeheereenheid een faunabeheerplan waaraan de jagers vervolgens uitvoering geven. De Faunabeheereendheid bestaat uit maatschappelijke organisaties zoals terrein beherende organisaties en landbouworganisaties.

“Het is belangrijk om goed samen te werken”, stelt Harm Koelewijn van de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard. “Om de ganzen goed te kunnen bejagen werken we met meerdere jagers verspreid over de Krimpenerwaard samen. We zijn dan tegelijkertijd op verschillende plekken actief; daarmee is de kans dat we de ganzen kunnen schieten, groter.”

Ganzen die in Nederland worden geschoten, worden ook in Nederland gegeten. Steeds meer producten van wilde gans komen op de markt: van bitterbal tot saté, van rilette tot gerookte ganzenborst.

Dit bericht is 2578 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief