Archieven

Dit bericht is 1510 keer gelezen

VLIST – In Vlist is een bijzonder project gestart: waterinfiltratie bij 21 melkveehouders op 352 ha. Een praktijkvoorbeeld van succesvolle samenwerking tussen boeren, agrarische natuurverenigingen, waterschap, gemeente en provincie. Voor de toekomst van landbouw in de veenweiden en het behoud van het unieke veenweidengebied.

Door bodemdaling staan melkveehouders in de veenweiden voor een flinke uitdaging; op sommige plaatsen daalt door inklinking en veenafbraak de bodem tot wel een centimeter per jaar. Behalve dat daarmee de draagkracht van de grond en grasgroei minder worden, zorgt het ook nog eens voor CO2 uitstoot. Met een aangescherpt klimaatbeleid én de opgave om meer biodiversiteit te realiseren, zijn dat nogal wat uitdagingen. Niet alleen voor de melkveehouder, maar ook voor waterschappen, gemeente en provincie.

Wat doet waterinfiltratie?
Veenafbraak en bodemdaling ontstaan door ontwatering. Waterinfiltratie is een effectieve manier om daar wat tegen te doen. Het zorgt ervoor dat de grondwaterstand het slootpeil beter volgt. Daarvoor worden in het perceel, onder het slootwaterpeil, drains aangelegd. Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering. Dat zorgt voor minder bodemdaling en CO2 uitstoot. En draagt bij aan meer biodiversiteit en weidevogels. Omdat de grond vochtiger is, kunnen de ouder-vogels makkelijke voedsel uit de bodem halen voor de jongen. Waterinfiltratie is daarmee een manier om Klimaatslim te boeren op veen.

De aanleg van waterinfiltratie is niet zomaar even gebeurd. En kan een boer niet alleen. Het vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen, subsidieregelingen en gezamenlijkheid. Want één perceel draineren zet geen zoden aan de dijk… Het initiatief van 21 melkveehouders in de Lopiker- en Krimpenerwaard om op 352 ha waterinfiltratie aan te leggen is dan ook een grootschalig polderproces. Voor boeren is het ook omdenken: want het vernatten van percelen voelt niet logisch als je bedenkt dat vroeger juist al het water zoveel mogelijk werd weggepompt. Nu gaat de knop precies om en wordt er juist weer water in het land gebracht waarmee zij bijdragen aan minder bodemdaling en CO2 uitstoot én de biodiversiteit verbeteren.

Netvlist
Inmiddels is de aanleg in volle gang en kun je in Vlist en omgeving de machines op het land zien die de drains aanleggen. Op rupsbanden, om de grond zo min mogelijk te belasten. Binnenkort stoppen ze weer een poosje, ruim op tijd voor het broedseizoen van de weidevogels zodat die eerst kunnen broeden en hun jongen groot brengen. Daarna gaat het aanleggen van de drains weer verder.

In de serie Netvlist wordt de waterinfiltratie in beeld gebracht en komen de partijen aan het woord die hier aan werken: boeren, waterschap, gemeente, agrarische natuurvereniging, agrarisch adviseurs en de provincie. Ook de invalshoek van burgers komt voorbij, net als de bedoeling van het wetenschappelijk onderzoek wat hier ook wordt uitgevoerd.

Benieuwd naar Netvlist? Op het YouTube-kanaal RTV Krimpenerwaard meekijken hoe Klimaatslim boeren op veen eruit ziet.

Dit bericht is 1510 keer gelezen

Deel dit:

2 Reacties op Klimaatslim boeren op veen: polderproces met veel partijen

  • Volgens het laatste onderzoek van de Radboud Universiteit via metingen over meerdere jaren heeft de grondwaterstand op veengrond geen invloed op de CO² uitstoot ! Houden we elkaar niet voor de gek vanwege politieke motieven en “goed klinkende” argumenten ?
    zie ook : Appendix x ; “Vergelijking van CO2 uitstoot en waterstanden op intensief gebruikte graslanden.”
    m.a.w. infiltratie in veenweide met he toog op CO2 emissie beperking heeft geen zin ….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief