Het weer in de Krimpenerwaard

Archieven

Dit bericht is 1732 keer gelezen

BERKENWOUDE – In het paasweekend is een stuw vernield in natuurgebied de Nesse nabij Berkenwoude. Dat meldt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Hierdoor is er in het gebied van ruim 250 hectare veel schoon regenwater weggelopen. Dit regenwater was in de afgelopen natte maanden speciaal vastgehouden omdat vochtige graslanden van groot belang zijn voor weidevogels en hun kuikens. Verdroging vormt nu een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het leefgebied van de weidevogels en hun kuikens in De Nesse.

Het hoogheemraadschap probeert de schade te beperken met noodmaatregelen. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Binnen de Krimpenerwaard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 2.250 hectare nieuwe natuur. Deze nieuwe natuur moet bijdragen aan een rijkere weidevogelstand en verbetering van de waterkwaliteit. Een groot deel van de nieuwe natuur moet nog worden ontwikkeld. Het deelgebied de Nesse is in 2017 nieuw ingericht voor deze nieuwe natuur.

Het gebied heeft een eigen watersysteem gekregen om schoon regenwater vast te houden. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat het vasthouden van het water nu al een positief effect heeft op de weidevogels. Het hoogheemraadschap en Stichting het Zuid Hollands Landschap zijn dit voorjaar gestart met een proef om dit effect nog verder te vergroten door in het weidevogelseizoen tot en met mei extra lang water vast te houden.

Naast dat een groot deel van het water is weggelopen, vedampt door het zonnige weer het aanwezige water snel. Alleen met aanvoer van extra oppervlaktewater kan dit worden tegengegaan. Bijkomend knelpunt is dat er blauwalg gevonden is in de reguliere toevoer route van oppervlaktewater naar natuurgebied de Nesse. Blauwalg kan giftige stoffen bevatten. Het hoogheemraadschap wil verspreiding van blauwalg voorkomen.

Het hoogheemraadschap heeft op een alternatieve locatie een noodpomp geplaatst voor het peilbeheer in natuurgebied de Nesse. De hoop is dat hiermee de verdroging enigszins kan worden beperkt.

Betrokkenen verontrust
De reden voor het toebrengen van schade is onduidelijk. In het kader van de natuurontwikkeling zijn in meer gebieden aanpassingen van de waterpeilen voorzien. Betrokken partijen, waaronder Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de vogeltellers van de Natuur-en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, zijn daarom verontrust en verontwaardigd. Het hoogheemraadschap, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, agrariërs en vrijwilligers zijn al jaren hard aan het werk om de kwaliteit van het weidevogelgebied De Nesse te verhogen. Sinds 2017 is een opwaartse lijn zichtbaar, de aantallen weidevogels nemen aanzienlijk toe. Het samenspel van het hoge peil, de inrichting, rust en het beheer zorgt daarvoor.

Dit bericht is 1732 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief