Archieven

Dit bericht is 554 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL- Het college van Krimpen aan den IJssel heeft de raad de concept begroting 2023 aangeboden. In deze concept begroting wordt er vooruit gekeken, zonder de ogen te sluiten voor de problematiek van vandaag. Het resultaat is een sluitende begroting 2023.

“Wij laten ons hierbij leiden door de doelen en onderliggende waarden uit het bestuursakkoord ‘Samen verschillend”, laat de gemeente Krimpen aan den IJssel weten. Ook heeft de begroting het doel om Krimpen aan den IJssel evenwichtig door deze jaren te loodsen.

Onzekere tijden 
De voorbereiding van de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode vond in onzekere tijden plaats. In de (beleidsarme) Kadernota 2023 was nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De ontwikkeling van energieprijzen leidt tot enorme hoge tarieven voor gas en elektra.

Ook werken deze door in bijna alle prijzen. “Dit brengt veel gezinnen en ondernemers in de problemen. En heeft ook invloed op de gemeentelijke financiën. Bij het schrijven en vaststellen van de begroting 2023 verkeren we dan ook in grote onzekerheid over de houdbaarheid van de indexeringen”, vervolgt de gemeente.

Belangrijke speerpunten
Daarnaast zet de gemeente het komende jaar volop in op het vergroten van de bestaanszekerheid van de inwoners (met onder andere een aanpak van energiearmoede). “We vergroten de veerkracht van onze buurten en wijken. En maken onze voorzieningen, zoals het zwembad en De Tuyter, toekomstbestendig.”

De gemeente werkt ook haar ambitie om van het Raadhuisplein dé plek in Krimpen aan den IJssel te maken, Hier kunnen inwoners elkaar ontmoeten, eten en drinken, uitgaan en van cultuur genieten.

Het college introduceert ‘Toekomstfonds’
Om maximaal invulling te geven aan het ‘samen denken samen doen’ wordt er voorgesteld om een ‘Toekomstfonds’ te vormen. Een eerste storting in dit fonds kan plaatsvinden vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat.

“Wij stellen ons voor dat inwoners en maatschappelijke organisaties een financiële impuls kunnen vragen voor initiatieven. Deze initiatieven moeten een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig en veerkrachtig Krimpen aan den IJssel.” Daarbij is het belangrijk dat initiatiefnemers ook zelf een grote bijdrage leveren aan het uitwerken en uitvoeren van het initiatief.

Beperken ontwikkeling lokale lastendruk
De ontwikkeling van lokale heffingen worden beperkt tot gemiddeld 3,5%. Dat is veel lager dan de inflatie. Voor riool- en afvalstoffenheffing houden wij vast aan 100% kostendekking. Slechts een beperkte stijging is nodig voor volledige kostendekking Alle overige leges, heffingen en de onroerende zakenbelasting worden verhoogd met 4%.

Onzekerheid over de rijksmiddelen
Onzekerheid is ook een aanhoudende factor als het gaat om de rijksmiddelen waar de gemeetne in de toekomst op mag rekenen. “Vooralsnog ontvangen wij onvoldoende compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. De grootste onzekerheid is nog steeds dat er sprake is van een grote terugval in de grootte van het gemeentefonds vanaf 2026”, aldus de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Over de aangepaste financieringssystematiek voor decentrale overheden die dan in moet gaan is bijna nog niets bekend. In deze situatie is de begroting 2023 met de meerjarenraming voor 2024-2026 gemaakt. Met de bestaande onzekerheden is een begroting gemaakt met minder nieuw beleid.

Dit bericht is 554 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief