Archieven

Dit bericht is 3110 keer gelezen

BERKENWOUDE – Terwijl het meeste blad nog aan de bomen hangt en de mooiste kleuren aanneemt, bereiden ze zich bij Van der Wal BV alweer voor op het volgende seizoen. Het kan immers zo maar gebeuren dat de vorst invalt en gladde wegen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen. Zodra dat dreigt te gebeuren rijden de specialisten uit Berkenwoude uit om het wegdek te strooien en als dat nodig is met sneeuwschuivers vrij en begaanbaar te maken.

Hoewel we de laatste jaren geen echt strenge winters meer hebben gehad, doen zich toch regelmatig situaties voor waarin de strooiwagens moeten uitrukken. Meestal bij nacht en ontij en in soms barre omstandigheden zorgen de medewerkers van Van der Wal BV ervoor dat de weggebruikers onder de meest veilige omstandigheden kunnen blijven rijden.

“We kunnen onze volledig opgeleide medewerkers dag en nacht inzetten en beschikken zelf over vier compleet uitgeruste strooiwagens. Daarnaast maken we gebruik van door de provincie beschikbaar gesteld materieel”, aldus algemeen directeur Peter van der Wal.

Voor de provincie strooit het bedrijf via vaste routes voornamelijk op de fietspaden in het oostelijk deel van Zuid-Holland en daarnaast zijn er veel afspraken met bedrijven die hun terreinen sneeuw- en ijsvrij laten houden. Denk aan tankstations die er vanzelfsprekend groot belang bij hebben dat hun op- en afritten berijdbaar blijven.

“Zelfs als een winter niet leidt tot sneeuw- of ijspret hebben we er doorgaans veel werk aan, want ook lichte tot matige vorst, zeker in combinatie met neerslag of vochtigheid, zijn de wegen vaak snel glad. Vorig seizoen zijn we bijvoorbeeld in zo’n situatie 75 uur achterelkaar met de hele ploeg in touw geweest”, schetst Peter hoe het er aan toe kan gaan.

Ruim voor Koning Winter aan de deur rammelt zijn de medewerkers er alweer klaar voor, hebben de eigen monteurs de wagens bedrijfsklaar gemaakt en is de voorraad strooizout toereikend om het komende seizoen door te komen.

Brede dienstverlening in de buitenruimte
Gladheidsbestrijding is slechts een seizoengebonden onderdeel van de dienstverlening die Van der Wal BV, gevestigd aan de Dorpsstraat in Berkenwoude haar cliënten levert. De provincie, gemeenten, semioverheden, aannemers en incidenteel ook particulieren behoren tot de klantenkring.

Peter van der Wal startte zijn bedrijf in 2005 met twee medewerkers. Het bedrijf concentreerde zich destijds op onderhoudswerk aan groenvoorziening langs de weg. Van der Wal BV is nu een veelzijdig bedrijf met rond de 35 werknemers dat integraal alle voorkomende werkzaamheden uitvoert in de openbare buitenruimte. Te denken valt nog steeds aan het bijhouden van openbaar groen, maar ook aan het repareren en onderhouden van wegen, het inzamelen van papier en restafval, het schoonhouden van openbare ruimten, onder meer door het ledigen van afvalbakken, het opruimen van zwerfvuil en het reinigen van objecten en gebouwen.

Snel en adequaat inzetbaar
Een sterk punt is dat Van der Wal BV snel en adequaat kan handelen bij bijzondere situaties en calamiteiten. Alle medewerkers zijn gediplomeerd en beschikken over certificaten die nodig zijn voor hun inzet als bijvoorbeeld verkeersregelaar of bemanning op machines. Veel medewerkers zijn allround en daarmee flexibel en breed inzetbaar. Iedereen is VCA gecertificeerd en kan op veilige manier werken. Voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s, maar ook voor omstanders en andere verkeersdeelnemers.

Naast een indrukwekkend wagenpark met voertuigen die bij allerlei soorten werkzaamheden kunnen worden ingezet beschikt het bedrijf ook over een grote hoeveelheid materialen die bij wegafzettingen of omleidingen kunnen worden gebruikt. “We kunnen ingeval van calamiteiten direct aan de slag en zijn zelden afhankelijk van anderen. We zorgen zelf voor het inzetten van bebording, afzettingen,
omleidingen en verkeersregelaars.”

Kijk voor alle informatie over de brede dienstverlening van deze dynamische onderneming op www.vanderwalbv.com. Ondernemers die de komende winter al verzekerd willen zijn van preventieve of curatieve gladheidsbestrijding op hun erf kunnen via deze site meteen contact opnemen.

Dit bericht is 3110 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief