Archieven

Dit bericht is 1782 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – In onze gemeente zijn vandaag negen koninklijke onderscheidingen uitgedeeld tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige zeven tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Roel Cazemier is persoonlijk langs gegaan bij alle decorandussen.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

– Mevrouw J. (Jans) Ooms- de Lange (71) – Lekkerkerk.
Mevrouw Ooms is 42 jaar trouw lid van Tennisclub Lekkerkerk (TCL) en actief in diverse commissies en bestuur. Zij was ook een tijdlang voorzitter. Ook voor Vrouwen van Nu (VvN) vervulde ze vele jaren het voorzitterschap. Deze functie bekleedde ze zowel plaatselijk als provinciaal. Ook was zij diverse keren dagvoorzitter van grote landelijke evenementen als de viering van 80 jaar Vrouwen van Nu en de viering van Internationale Vrouwendag. Zij is een stimulerende en verbindende kracht binnen VvN. En staat bekend als verbinder, respectvol en trouw.

Verder zette zij zich in voor Unicef en VluchtelingenWerk in Lekkerkerk en Rotterdam.

Van gemengd koor Internos was ze twaalf jaar voorzitter. Verder bracht ze vijftien jaar lang maaltijden rond. Mevrouw Ooms stond ook jarenlang stervenden bij in hun laatste uren.

– De heer W.J.A. (Wil) Mangnus (74 jaar) – Berkenwoude.
Voor zijn pensionering was de heer Mangnus accountant en later ook partner bij KPMG en hij heeft zijn kennis en ervaring op financieel gebied ook naast zijn betaalde baan ingezet. De heer Mangnus zet zich al meer dan dertig jaar in voor de stichting Sonbross, een stichting die goede doelen met sponsorgelden ondersteunt. Sinds 2003 is de heer Mangnus betrokken bij de Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg. Deze stichting stelt financiële middelen beschikbaar voor projecten op het gebied van gezondheidszorg over de hele wereld. De heer Mangnus maakt sinds 2004 deel uit van het bestuur van Cultureel Centrum De Zwaan in Berkenwoude. Hij vervult de functie van tweede voorzitter en penningmeester. Bij tennisclub
Berkenwoude was de heer Mangnus jarenlang verantwoordelijk voor de organisatie van de toernooien en competities. Nu maakt hij deel uit van het onderhoudsteam van het tennispark.

Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

– De heer A. (Arie) Bodegom (78) – Bergambacht.
De heer Bodegom was nog maar 24 jaar toen hij voorzitter werd van de Plattelands Jongeren Groep. Deze groep wilde agrarische jongeren een culturele en sociale opvoeding geven. Met enige regelmaat gaven de jongeren toneeluitvoeringen die drukbezocht werden. In 1974 sloot de heer Bodegom zich aan bij Toneelvereniging De Plankeniers. Naast het feit dat hij een zeer enthousiaste toneelspeler was, konden de leden altijd op hem rekenen als toneelmeester. De heer Bodegom is bovendien al dertig jaar lid van de gemengde zangvereniging Zang en Genoegen. Hij heeft hier de functies van bestuurslid en penningmeester vervuld. Ook was hij 26 jaar lang verbonden aan het Prinses Beatrix Spierfonds. Hij was coördinator van de collecte in Bergambacht. Daarnaast is de heer Bodegom al vijftien jaar actief bij Jeu de Boulesvereniging Bergambacht. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat.

– De heer M.D. (Martin) de Pooter (57) – Schoonhoven.
Al meer dan 29 jaar zet de heer De Pooter zich met veel passie in voor de Hervormde Gemeente van Willige Langerak. In de achterliggende jaren vervulde hij verschillende functies binnen de kerk. Zo is hij in totaal maar liefst 24 jaar ouderling geweest. Ook gaf hij leiding aan de tiener- en later de jongerenclub. Sinds 1998 vervult de heer De Pooter de functie van preekbeurtenregelaar, hierdoor is hij een begrip geworden bij predikanten in de verre omstreken. Ook heeft hij als lid van de bouwcommissie meegewerkt aan meerdere verbouwingen van verenigingsgebouw De Bron en mocht hij het interieur ontwerpen.

Sinds 2019 is de heer De Pooter een van de kosters van de gemeente. Ook op creatief vlak maakt de geloofsgemeenschap graag gebruik van zijn kwaliteiten. Hij ontwerpt zeer regelmatig flyers en posters voor vieringen en evenementen.

– De heer T. (Teus) Slingerland (76) – Berkenwoude.
Van 1982 tot 1992 was de heer Slingerland lid van het Kringbestuur van de Stichting tot Behoud van Protestants Christelijk Agrarisch Onderwijs. Deze Kring was bestuurlijk verantwoordelijk voor de Christelijke Lagere Agrarische School in Gouda en behartigde de belangen van boeren en tuinders. De heer Slingerland vertegenwoordigde Bergambacht in de regio. Vanaf de jaren negentig heeft de heer Slingerland zich ingezet voor Christelijke basisschool De Wegwijzer in Berkenwoude. Jarenlang was hij als bestuurder aan deze school verbonden, later ook als voorzitter. Hij werd een ‘vaderlijke voorzitter’ genoemd die aan het begin van elk kalender- en schooljaar een brief aan het team schreef. Op 1 januari 1995 trad de heer Slingerland toe tot de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Berkenwoude en in 2006 werd hij voorzitter van de raad. Vanuit deze rol bracht hij regelmatig een bezoek aan de Wegwijzer om de band tussen de school en de kerk te verstevigen.

– De heer D. (Dick) Vonk (75) – Berkenwoude.
Naast zijn werk op een ministerie volgde de heer Vonk een studie theologie. Na zijn pensionering was hij van 2009 tot 2019 als pastoraal medewerker verbonden aan Zorgcentrum Hoppesteyn, namens wijkgemeente De Samaritaan Rotterdam Centrum (PKN). Hij leidde twee keer per maand bijbelgesprekskringen en ging voor in de huiskerkdiensten. Naast dit belangrijke werk deed hij uitvoerend werk als het maken van roosters voor de vrijwilligers, schreef hij nieuwsbrieven en verzorgde hij kopij voor het kerkblad. Regelmatig werkte hij mee aan uitvaarten.

Voor de Hervormde wijkgemeente II in Berkenwoude is de heer Vonk al 38 jaar actief. Onder andere als ouderling, scriba of voorzitter van de kerkenraad. Ook gaf hij catechese aan anders begaafden.

In verpleeghuis Pniël in Rotterdam verzorgt hij al vele jaren – tot op de dag van vandaag – de zondagse kerkdiensten – voor en met de bewoners.

– De heer A. (Adri) van Vliet- (75 jaar) – Lekkerkerk.
De heer van Vliet is al 55 jaar actief binnen de PKN-gemeente in Lekkerkerk. Hij bekleedde verschillende functies. Van zondagsschoolleider tot contactpersoon voor gemeenteleden en van ouderling/rentmeester tot onderhoudsman. Voor de Vereniging Vrijzinnige Protestanten is hij de ‘aanjager’, grote regelaar en secretaris van de zinzondagen. Hiervoor woont hij ook provinciale en landelijke vergaderingen bij.

De heer van Vliet is al dertig jaar actief bij Historische Vereniging Lekkerkerk door de Tijd. Als bestuurslid en later als secretaris.

Sinds 2005 schrijft hij zeer regelmatig artikelen voor de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpvereniging (NVB). Mede door zijn specialisme Brand Veiligheidskunde is hij zeer betrokken bij NVB en als redacteur bij het Hulpverlenersmagazine.

Ook maakt de heer van Vliet ruim elf jaar deel uit van de werkgroep Formulierenhulp van Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek.

– Mevrouw M. (Martje) Vonk – Ham (74) – Stolwijk.
Het hart en huis van mevrouw Vonk staan al 26 jaar open om mensen in nood op vangen. Ze is gastgezin en is er voor crisisopvang van mensen die zich aanmelden bij ’t Swanenburghshofje in Gouda. Zij doet ook de intakegesprekken.

Al 25 jaar is zij actief voor de Hervormde gemeente van Stolwijk. Zij was betrokken bij evangelisatiewerk op de camping in Stolwijk en bij de Koffiebar van de kerk. Samen met haar man en brengt ze minder mobielere ouderen van en naar de kerk. Ze is ook al 20 jaar lid van het welkomstcomité en breng bezoekjes aan nieuwkomers. Verder is zij ook betrokken bij de bewoners van Gemiva. Ze geeft hen catechisatie.

– De heer J. (Jan David) Vonk (76) Stolwijk
De heer Vonk is al 26 jaar als vrijwilliger betrokken bij ’t Swanenburghshofje in Gouda. Als gastheer en voor crisisopvang. Hij verricht hand- en spandiensten, vervoert mensen en huisraad. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan. Niets is hem ooit te veel.

In 1967 vertrok de heer Vonk voor twee jaar naar werk- en leefgemeenschap Nes Ammim in Israël om als vrijwilliger mee te helpen aan de opbouw.

Al 42 jaar zet hij zich in voor de Hervormde gemeente Stolwijk (wijk 2), waarvan 24 jaar als ouderling. Hij verricht vaak technische klussen als timmerman in het kerkelijk centrum, de pastorie en de diaconale gebouwen.

Verder rijdt hij kerkleden en is hij hulpkoster. Bewoners van de Gemiva-locatie in Stolwijk kunnen al 23 jaar elke maandagavond op hem rekenen voor een Bijbelverhaal en om samen te zingen. Ook rijdt hij hen met de rolstoelbus naar aangepaste kerkdienst in de Krimpenerwaard. Een man van weinig woorden, maar met een groot hart.

Dit bericht is 1782 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief