Archieven

Dit bericht is 1059 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Woningcorporatie QuaWonen laat elke vier jaar een onafhankelijk visitatieonderzoek doen. De corporatie scoorde wederom een ruime 8 op de vier prestatievelden. De waardering van belanghebbenden nam zelfs toe.

Voorzitter Guus Terlingen van de visitatiecommissie: “Onze positieve kijk op QuaWonen werd bevestigd in de gesprekken met de gemeenten, huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties in het werkgebied. Er is grote waardering voor de inzet van QuaWonen.” Directeur-bestuurder Dennis Gerlof van QuaWonen is blij met dit compliment: “Deze resultaten zijn te danken aan de bevlogenheid en inzet van alle collega’s. We zullen met volle energie doorgaan om deze mooie resultaten de komende jaren vast te houden.”

Tijdens een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie QuaWonen op een aantal terreinen: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance. Guus Terlingen was voorzitter van de visitatiecommissie. Hij vindt het knap dat QuaWonen in de volle breedte goed presteert: “Vaak is een corporatie óf sterk in vastgoedprestaties óf op het sociale vlak. QuaWonen combineert beide. De corporatie zet grote stappen als het gaat om het energiezuiniger maken van woningen en heeft in verschillende dorpen een grote herstructureringsopgave gerealiseerd. Maar de corporatie heeft óók een sterk sociaal gezicht, met aandacht voor de leefbaarheid in wijken en de mensen die daar samen wonen.”

Tips voor verbetering
Bij alle positieve woorden zijn er ook enkele suggesties voor verbetering. Zo schrijft de visitatiecommissie: “QuaWonen is een zeer betrokken partij die veel naar zich toetrekt. Optelsom van opgaven (verduurzaming, nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid) leidt er echter toe dat QuaWonen in de toekomst financieel scherpere keuzes zal moeten maken.” Op het gebied van leefbaarheid adviseert de commissie om een sluitend netwerk te vormen voor de begeleiding en ondersteuning van kwetsbare huurders, met een duidelijke rolverdeling tussen partners. Deze twee punten worden herkend door QuaWonen; ze zullen zeker terugkomen in het nieuwe ondernemingsplan 2022-2026.

Woningcorporaties zijn vanuit de Woningwet verplicht om elke vier jaar een visitatie te houden. QuaWonen liet dit onafhankelijk onderzoek uitvoeren door visitatiebureau Raeflex. De visitatiecommissie beoordeelt documenten die de corporatie aanlevert en spreekt met de Raad van Commissarissen, het MT en medewerkers, huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen. Gerlof: Wij zien de visitatie als een mooi instrument om te reflecteren op onze prestaties én om te spiegelen en leren van de inbreng van belanghebbenden.”

Dit bericht is 1059 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Maatschappelijke visitatie: ‘Waardering voor inzet QuaWonen’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief