Archieven

Dit bericht is 1029 keer gelezen

De provincie Zuid-Holland heeft ruim een miljoen euro vrijgemaakt voor het project ‘Klimaatslim Boeren op veen in de polders blij Vlist’. Met dit bedrag kan geïnvesteerd worden in de aanleg van water-infiltratiesystemen, waardoor de veenbodem vochtig blijft in droge perioden. Dit beperkt de inklinking en CO2-uitstoot in de Vlisterse polders.

Gezamenlijk willen 21 boeren, onder leiding van de agrarische natuurverenigingen Weidehof en Lopikerwaard, de bodemdaling remmen, inspelen op klimaatadaptatie en de waterkwaliteit en biodiversiteit verbeteren. In het plan staat het infiltreren van meer water in de percelen tijdens droge tijden, een verminderde uitstoot van broeikasgassen en CO2 door verduurzaming van de melkveehouderij, het verminderen van nutriënten voor een verbetering van de waterkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit door extra aandacht voor vegetatie en insecten. Deze natuurinclusieve vorm van landbouw zal ook leiden tot een betere, gezondere leefomgeving met meer weidevogels.

Klimaatslim boeren
De werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden bestaan voornamelijk uit het realiseren van uitgebreide water-infiltratiesystemen op ruim 350 hectare agrarische veenweidegronden. Ook worden een aantal percelen verdrast en vernat met een water-infiltratiesysteem. Uit deze proef gaat blijken of de leefomgeving voor weidevogels zo kan verbeteren. Vorig jaar is al een intentieovereenkomst getekend door vertegenwoordigers van de agrarische natuurverenigingen, hoogheemraad Bert de Groot en wethouder Jan Vente. Deze overeenkomst werd tevens bekrachtigd door de deelnemende boeren uit het gebied. De handtekeningen waren benodigd om de subsidieaanvraag te doen. Nu de subsidie is toegekend kunnen de partijen samen aan de slag. Op steeds meer plekken in het veenweidegebied nemen boeren initiatieven om klimaatslim te boeren.

50 procent EU-geld
De subsidie van een miljoen bestaat voor de helft uit EU-geld. De andere 50 procent is afkomstig van het programma Klimaatslim Boeren op veen. Ook wordt er geïnvesteerd vanuit de boeren, de provincie Zuid Holland, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de agrarische natuurverenigingen op het gebied van monitoring van de biodiversiteitsmaatregelen. De uit te voeren werkzaamheden beslaan het werkgebied van de gemeente Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Gemeente zet in op duurzaamheid
De subsidie is een van de vele voorbeelden waarmee gemeente Krimpenerwaard inzet op een verduurzaming van de gemeente. Een andere grote duurzaamheidsopgave is de energietransitie; de overgang naar schone energie. De gemeente werkt aan schone, betaalbare en veilige energie voor iedereen, om gezamenlijk de CO2-uitstoot en de negatieve gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Een eerste stap bestaat uit het besparen van energie en kiezen voor groene energie, bijvoorbeeld met behulp van een energievergelijker. Wie meer wil doen, kan zelf aan de slag met het opwekken van schone energie. De gemeente werkt uiteindelijk toe naar aardgasvrije wijken door bijvoorbeeld elektrisch verwarmen of een warmtenet.

[ingezonden]

Dit bericht is 1029 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief