Archieven

Dit bericht is 957 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Het raadsdebat dat woensdagavond werd gehouden over het vertrek van wethouder Janette Hofman uit het college en daarmee de keuze van Lokaal op 1 voor de oppositiebankjes, heeft de mist die er over dit vertrek hing niet opgelost. Waren de verhoudingen binnen het college nu zodanig dat er maar één oplossing mogelijk was?

Het college en Lokaal op 1 leven niet in de zelfde wereld. Waar Lokaal op 1 bij monde van gelegenheidswoordvoerder Peter Gabeler zei dat na de laatstgehouden commissievergadering over het cultuurbeleid en gesprek had plaatsgevonden, waaruit bleek dat er binnen het college sprake was van onvoldoende vertrouwen en dus de grond ontbrak voor een vruchtbare samenwerking, gaf burgemeester Cazemier namens het college een heel andere visie.

“Het college vergadert in beslotenheid, dus over de inhoud van de beraadslagingen kan ik geen uitlatingen doen”, zo zei Cazemier. Hij verwees naar de besluitenlijsten die wel openbaar zijn. Die geven aan dat er steeds sprake was van unanimiteit en er geen minderheidsstandpunten waren ingenomen. Hij kon zich dan ook niet vinden in de geschetste slechte sfeer. In haar ontslagbrief rept Hofman zelf ook meerdere malen van een goede samenwerking, aldus de burgemeester, die de vertrokken wethouder schetste als ‘een buitengewoon enthousiaste en energieke wethouder’.

Dat ging de raad toch allemaal wat al te snel en de diverse woordvoerders vroegen zich af wat en zeker ook hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Peter Gabeler gaf namens Lokaal op 1 ook aan dat wethouder Janette Hofman hard had gewerkt, maar gaandeweg het goede gevoel was verdwenen en dat ook binnen de coalitie geen basis voor samenwerking meer leek te zijn. Daarom is er gekozen voor terugkeer naar een constructieve oppositie. “Lokaal op 1 heeft geen behoefte aan politiek spektakel”, zo zei Gabeler “We gaan hier niet uit de doeken doen wie nu precies wat heeft gezegd en willen dus overgaan tot de orde van de dag.”

‘Dit hele gebeuren was niet nodig’
Wat betreft de coalitiepartijen was dit hele gebeuren niet nodige geweest. Omdat burgemeester Cazemier het college standpunt in dit debat wilde weergeven had Willem Schoof als vice-voorzitter van de raad de leiding over het debat. In zijn plaats voerde Pascal van der Hek het woord namens de grootste coalitiepartij VGBK. Hij sprak tegen dat er sprake was geweest van ruzie en er was zeker geen reden tot paniek en geen sprake van een crisis. Hij noemde het belangrijker dat de partijen bereid zijn om als minderheidscoalitie verder te gaan en hun verantwoordelijkheid durven nemen.

Pascal Zuijderwijk van coalitiepartner VVD, gaf aan dat het wat de VVD betreft allemaal niet nodig was geweest. “De wethouder en de partij hadden wat ons betreft niet op hoeven stappen.” Zuijderwijk kon het niet laten om nog even in te haken op een uitspraak die de wethouder deze week in een interview deed. Ze had zich het vijfde wiel aan de wagen gevoeld. Zuijderwijk: “Een auto met vier wielen rijdt sneller dan eentje met vijf, dus in dat opzicht gaan we er op vooruit.”

Ton van Dorp van de ChristenUnie, noemde de fractie van Lokaal op 1 loyaal en gaf aan dat ze wat hem betreft gewoon hadden kunnen doorgaan. “Het algemeen belang is niet gebaat met deze coalitiebreuk.” Hij noemde het vertrek van Lokaal op 1 een vlucht naar voren. Jeffrey van de Lagemaat (D66) herkende zich totaal niet in het beeld dat Lokaal op 1 van de situatie heeft geschetst. Wat hem betreft was er een klein hobbeltje om te nemen en het besluit van wethouder en Lokaal op 1 heeft hem dan ook ‘onaangenaam verrast’.

Oppositie had het zien aankomen
De oppositie had het allemaal al zien aankomen. Irma Bultman (CDA) voeg zich af wat er was gebeurd om deze breuk af te wenden. Naar haar indruk was de basis bij het aantreden van het nieuwe college, nu twee jaar geleden, al niet goed gelegd. De inbreng van Lokaal op 1 was minimaal en de partij geeft zelf al aan dat er sprake was van een ongelijkwaardige relatie.” Een wat de coalitie betreft: “Twee keer een meerderheid verliezen is een bijzondere prestatie en niet een om trots op te zijn.”

Jan Verburg (SGP) gaf aan dat de wethouder er beter niet in had kunnen stappen en een gebrek aan zelfreflectie had getoond.

Peter Gabeler gaf namens Lokaal op 1 op vragen van Irma Bultman en Jan Verburg nog aan dat de mogelijkheid van een nieuw gemeentehuis op een centrale locatie, bij de afwegingen geen rol heeft gespeeld. Naar aanleiding van de verbazing die was uitgesproken om dat niet fractievoorzitter Geke Smit in dit belangrijke debat het woord voerde, antwoordde Gabeler dat hij in het fractieoverleg voor dit onderwerp als woordvoerder was aangewezen. Waarvan acte.

Wisja Pannekoek (Waard18) noemde de positie van Lokaal op 1 nu als oppositiepartij een erg lastige. “De ontslagbrief van mevrouw Hofman roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.” Dat er meer speelde weten we allemaal, zo stelde Pannekoek. Hij miste een goede uitleg over hetgeen was gebeurd. “Wat er nu precies gebeurd is, blijft nu toch boven de markt hangen. Hard werken is soms onvoldoende en het optreden van de wethouder in de laatste commissievergadering neigde naar onbehoorlijk bestuur.”

Cees van der Graaf (PvdA) noemde de inbreng van de wethouder in het college onzichtbaar. “De haar kenmerkende houding veranderede in de tijd dat ze wethouder was. Ze zat niet goed in de wedstrijd en dan kun je niet scoren.” Hij benoemde nog wel de goede politieke samenwerking die hij voor de herindeling met Janette Hofman had.

Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) erkende dat het lastig moet zijn geweest voor de wethouder om in een goed draaiend college te stappen. Hij constateerde dat zij daar niet goed was gesteund. De coalitie mag dan wel verder willen, maar volgens Struijs was er helemaal geen coalitie meer. “De raad gaat nu bepalen wat er gebeurt.” Struijs had de gelegenheid te baat genomen om een aantal moties in te dienen, die hij beslist in stemming wilde brengen. Wat dit debat betreft waren dat een motie van afkeuring tegen het college, waarin het vertrouwen in het college werd opgezegd, een motie om de formatie in te perken en geen nieuwe wethouders te benoemen en als derde inbreng een tie puntenplan. Zowel coalitie- als oppositiepartijen stelden zich en-bloc achter het college op en de motie van afkeuring werd dan ook met 28 tegen 2 stemmen (van Pro Krimpenerwaard) verworpen. Het zelfde lot was de motie tot inperking van de formatie en geen nieuwe wethouders te benoemen, beschoren. De tegenstemmers vonden dat er helemaal geen sprake was van een formatie, noch van plannen om het aantal wethouders uit te breiden. En ook het tien puntenplan werd met dezelfde stemmenverhouding verworpen. Dat er dertig stemmen werden uitgebracht in plaats van 31 kwam door de afwezigheid van Saskia van Rooij (Dierbaar Krimpenerwaard) die zich ook voor deze raadvergadering weer had afgemeld.

Dit bericht is 957 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief