Archieven

Dit bericht is 1622 keer gelezen

Foto: Floris Scheplitz, Zuid-Hollands Landschap

KRIMPENERWAARD- Voor het eerst in ruim 50 jaar zwemmen er weer otters in de Krimpenerwaard. “Twee jonge, verweesde mannetjesotters zijn uitgezet in de polder”, meldt het Zuid-Hollands Landschap.

Natuurbeschermingsorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap, provincie Zuid-Holland en Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard zijn optimistisch over de overlevingskansen van deze jonge otters. “Dankzij de investeringen in waterkwaliteit, faunatunnels, het voedselaanbod en de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden is de kans groot dat de otter zich definitief zal vestigen in de Krimpenerwaard.”

Door watervervuiling, bejaging en de uitbreiding van het wegennetwerk kreeg de otter het moeilijk in ons land, totdat de soort eind jaren ’80 definitief uit Nederland verdween. Begin 2000 is de otter geherintroduceerd in de noordelijke provincies. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit en de ‘ontsnippering’ van leefgebied groeit de populatie otters gestaag. Toch bleef de otter tot nu toe weg uit de Krimpenerwaard.

Ideale plek voor otters
Met duizenden kilometers aan sloten en oevers is de polder een ideaal leefgebied voor de otter. Dankzij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden in de afgelopen vijf jaar en de aanleg van faunatunnels door de provincie zijn de overlevingskansen voor de otter sterk toegenomen.

Bovendien wordt het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ook in de Krimpenerwaard steeds verder uitgebreid. Een uitgelezen moment om in het veenweidegebied een nieuw thuis te bieden aan de twee verweesde otters.

Als een vis in het water
“De otters zullen zich hier als een vis in het water voelen. Bovendien vinden ze hier een enorme voedselvoorraad waar ze hun tanden in kunnen zetten,” zegt regiohoofd Maarten Breedveld van het Zuid-Hollands Landschap.

“In de Krimpenerwaard leeft de Amerikaanse rivierkreeft, een invasieve soort die een bedreiging is voor het waterleven in de sloten en plassen in het gebied. Het is dus mooi meegenomen dat de otter deze rivierkreeft eet!” De kreeften zullen niet verdwijnen, aldus Breedveld, maar de otters zullen naar verwachting wel bijdragen aan het in toom houden van de rivierkreeftstand en daarmee de waterkwaliteit verbeteren.

Icoon voor goede waterkwaliteit
De otter staat symbool voor een succesvol natuurbeleid. Otters komen voor in gebieden waar voldoende voedselaanbod is, ze infrastructuur veilig kunnen passeren en waar grote stukken aaneengesloten natuur te vinden zijn voor voldoende rust. “Het zou geweldig zijn als de otter weer definitief terugkeert in de Krimpenerwaard,” zegt Breedveld, “Biodiversiteit krijgt weer meer ruimte in onze provincie.”

Verbinding van natuurgebieden en organisaties
Berend Potjer, gedeputeerde van Zuid-Holland: “Je ziet dat we erin slagen om de Zuid-Hollandse natuurgebieden steeds beter te verbinden, dankzij de samenwerking met boeren, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten.”

“Het uitzetten van deze twee otters is een mooie mijlpaal in de ontwikkeling van het natuurnetwerk in de Krimpenerwaard. Een netwerk dat niet op zichzelf staat. Laten we hopen dat het ze lukt om te daten met soortgenoten uit Reeuwijk en Nieuwkoop. En in de toekomst uit De Biesbosch. Dat is helemaal goed voor de populatie”, aldus Potjer.

Otters Jan en Leon
De otters Jan en Leon zijn vernoemd naar de vertrekkende wethouders Jan Vente en Leon de Wit. Beiden hebben zij zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor de aanleg van nieuwe natuur in de Krimpenerwaard. De twee otters gaan nu hun eigen weg, net als de wethouders.

Dit bericht is 1622 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief