Archieven

Dit bericht is 1616 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Natuur- en landbouworganisaties hebben de handen ineengeslagen voor het beheer van natuur in de Krimpenerwaard. Ze hebben daarvoor een nieuwe stichting opgericht: Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard.

De oprichting is een direct vervolg op de intentieverklaring uit 2019. Daarin namen de natuur- en landbouworganisaties – het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) en de agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard (NCK) – het initiatief voor het vormen van een beheercollectief voor het beheer van natuur en natuur met agrarisch medegebruik in de Krimpenerwaard.

Het NBC streeft er naar medio 2021 als stichting volledig operationeel te zijn en is daarover in gesprek met de provincie Zuid-Holland en de stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard.

Het bestuur bestaat uit Teunis Jacob Slob (namens ZHL, voorzitter a.i.), Tineke Vermeulen-Rehorst (Agrarische Structuurcommissie Krimpenerwaard Weidehof, secretaris), Mart-Jan Verkaik (NCK, penningmeester) en Jaap Graveland (NVWK, algemeen bestuurslid). Het bestuur is compleet met een onafhankelijk voorzitter. Hier wordt actief naar gezocht.

Inzet is dat de provincie Zuid-Holland haar gronden in erfpacht overdraagt aan het NBC, nadat de gronden zijn ingericht. Grootste uitdaging is om met een beheerplan te komen dat gunstig is voor zowel de natuur als de boeren die er natuurinclusieve landbouw bedrijven.

De inzet van het NBC is er op gericht de natuurdoelen 12 jaar na aanvang en inrichting, dus vanaf 2034 te bereiken. De natuur in de Krimpenerwaard wordt ingericht in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Foto: oprichting NBC bij de notaris.

Dit bericht is 1616 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief