Archieven

Dit bericht is 1265 keer gelezen

REGIO – Omdat recreanten de regels niet altijd even duidelijk vinden, heeft Groenalliantie Midden-Holland een nieuw hondenbeleid in voorbereiding voor de natuur- en recreatiegebieden die ze beheert.

Dit hondenbeleid bestaat uit een verordening die de mogelijkheid geeft om zones aan te wijzen waar honden aan de lijn moeten, los mogen lopen of ze verboden zijn. Het regelement bevat tevens de mogelijkheid voor het afgeven van ontheffingen voor het lopen met meer dan drie honden per begeleider en vergunningen voor hondenuitlaatservices en hondentrainers. Dit blijkt nodig omdat gebruikers van de gebieden aangeven dat ze grote groepen honden bedreigend vinden.

Het hondenbeleid is in concept gereed. Voor het opstellen ervan werd gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden gevraagd een enquête in te vullen. Dat leverde ruim 1900 reacties op. “Dit heeft ons veel inzicht gegeven”, aldus de Groenalliantie. “Deze informatie helpt enorm om het vergunningenbeleid en de zonering vorm te geven. Er werd gevraagd waar hondenuitlaters komen in de gebieden van Groenalliantie en waar mensen komen die geen honden uitlaten. Ook zijn bezoekers van de gebieden bevraagd op overlast van honden. Hondenuitlaatservices en hondentrainers konden aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een vergunning om in de gebieden van Groenalliantie te (blijven) werken.

Concepten van de verordening, de resultaten van de enquête, de kaarten van de zonering en het ontheffings- en vergunningenbeleid is terug te vinden op www.groenalliantiemiddenholland.nl/honden. Een ieder kan tot 21 maart reageren op deze stukken via groenalliantiehondenbeleid@staatsbosbeheer.nl.

Groenalliantie houdt nog digitale bijeenkomsten, die per deelgebied worden gehouden. Er komt ook een bijeenkomst over het ontheffingen en vergunningenbeleid. Deze is bedoeld voor mensen die meer dan drie honden uitlaten, hondenuitlaatservices en georganiseerde hondentrainers.

Data zijn:

30 maart (voor jondenuitlaatservices en hondentrainers).
6 april (Gouwebos, ‘t Weegje en Oostpolder).
8 april (Reeuwijkse Hout)
12 april (Goudse Hout, Elfhoeven en Twaalfmorgen).
13 april (Krimpenerhout, Lansingh-Zuid en EZH-bos).
15 april (Loetbos, Zuidelijke driehoek en Kwakels).

Naar verwachting stelt het bestuur van Groenalliantie de hondenverordening, zonering en het beleid op 28 juni vast.

Dit bericht is 1265 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief