Archieven

Dit bericht is 966 keer gelezen

oeververbinding2KRIMPEN A/D IJSSEL – Wie had verwacht dat er nu al meer duidelijkheid zou worden gegeven over de plek waar een nieuwe oeververbinding zou moeten komen tussen het zuiden en noorden van Rotterdam en omgeving kwam bedrogen uit.

In De Tuyter in Krimpen aan den IJssel werd maandagavond alleen verslag gedaan van de uitkomst van een pre-verkenning en een beeld geschetst van de eerstvolgende fase van de planvorming, de MIRT-verkenning. Toch woonden zo’n tweehonderd belangstellenden uit Krimpen en omgeving de bijeenkomst bij. Onder hen niet alleen geïnteresseerde burgers maar ook veel college- en gemeenteraadsleden uit zowel Krimpen aan den IJssel als Krimpenerwaard.

Projectleider Jos Kalfsbeek verzorgde namens de deelnemende partijen, de Rijksoverheid, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een presentatie, waarin hij eerst uiteenzette waarin de pre-verkenning heeft geresulteerd.

oeververbinding3

Om de bereikbaarheid van de regio te vergroten zijn drie mogelijkheden onderzocht, te weten een west-verbinding in het centrum van Rotterdam, een oost-verbinding tussen de Rotterdamse wijken Feijenoord en De Esch en een oost-oost-verbinding tussen Ridderkerk en Krimpen. In het onderzoek zijn meerdere aspecten onder de loep genomen, waaronder het oplossen van knelpunten op de weg, met name het ontlasten van de A16 ter hoogte van de Van Brienenoordbrug en van de Algeracorridor, het oplossen van knelpunten in het openbaar vervoer tussen Noord en Zuid, het realiseren van de verstedelijkingsopgave (meer woningen en voorzieningen in het gebied), het verbeteren van de leefkwaliteit en het vergroten van kansen voor mensen. Na het optellen van de plussen en minnen viel de west-variant al snel af. Een nieuwe oeververbinding ten westen van de Erasmusbrug zou alleen lokaal verkeer enige verlichting brengen.

De overgebleven varianten worden nader onderzocht in een MIRT-verkenning. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport. “Dat onderzoek zal geruime tijd in beslag nemen”, aldus Kalfsbeek in zijn toelichting. Het start-document voor de MIRT-verkenning wordt op zijn vroegst in juli verwacht en dan moet het eigenlijke onderzoek dus nog beginnen. Ondertussen vinden gesprekken plaats met belanghebbenden, raads- en statenleden over de wijze waarop de onderzoeken zullen worden uitgevoerd. In september wordt weer een moment voorzien waarin nadere informatie naar buiten wordt gebracht.

Na de presentatie werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld tekeningen en andere documenten te bekijken. Daaromheen vonden natuurlijk stevige discussies plaats over de uiteindelijk te kiezen oplossing om de bereikbaarheid van onze leefomgeving te vergroten. Iedereen die er bij was had er wel een mening over, maar welke de juiste zal blijken te zijn ligt nog in de toekomst verborgen. En dan moet de uitwerking en realisatie van het gekozen plan nog beginnen. “Het zal mijn tijd wel duren”, verzuchtte een bezoeker aan de bijeenkomst. “Voorlopig sta ik vast nog vaak in de file voor onze brug.”

oeververbinding1

Dit bericht is 966 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief