Archieven

Dit bericht is 2067 keer gelezen

KRIMPEN A/D LEK – Oudere inwoners van Krimpen aan de Lek zullen zich nog herinneren dat er aan de Oosterlekdijk ter hoogte van de Breekade een balkengat gevestigd was. Buitendijks dreven in een inham langs de Lek tientallen boomstammen in het water die in de stoomzagerij van houthandel Boogaerdt tot planken werden verzaagd.

Al weer decennia geleden kwam aan die industriële activiteit een einde. Het zogenaamde balkengat slibde dicht, de bebouwing raakte in verval en de grond rondom het terrein veranderde langzaam maar zeker in een natuurgebiedje. Onderhoud vond er niet of nauwelijks plaats en daardoor konden bomen, struiken en lagere gewassen zich ongestoord ontwikkelen tot een uniek stukje bos met aan de randen langs de rivier wat getijdemoeras. Bijna een oerbos.

Het circa vijf hectare grote terrein, ingeklemd tussen de Lek, de Buitenweg, de Oosterlekdijk, twee jachthavens en de Westzoom is dankzij de bijzondere begroeiing een waardevol terrein geworden voor vele soorten broedvogels, vleermuizen en kleine zoogdieren. Bovendien hebben bewoners uit de directe omgeving het er prima naar hun zin. Via een paar smalle wandelpaden doorkruisen zij het bos en kinderen vinden er een speelterrein waar zij naar hartenlust hutten kunnen bouwen en andere avonturen kunnen beleven.

Een stukje natuur om te behouden. Dat vinden omwonenden en dat vindt ook de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. De NVWK, die zich sinds 1961 op tal van manieren inzet voor het beheer en het behoud van de natuur in de Krimpenerwaard, stuurde onlangs een brief naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad, waarin de vereniging pleit voor behoud van het bos. Aanleiding is het plan van scheepsbouwer IHC te Kinderdijk, eigenaar van dit en andere terreinen langs de Lek in de kern Krimpen, om de grond te verkopen. “Als de grond eigendom wordt van een projectontwikkelaar is er een zekere kans dat het bos moet wijken voor woningbouw en dat willen we voorkomen.”

De NVWK wijst erop dat de gemeente zelf het aantal bomen in Krimpenerwaard wil vergroten, andere gemeenten in de regio streven naar de inrichting van tiny forests (kleine bosjes) en een bos als dit een economische, educatieve en recreatieve waarde heeft. “Het zou daarom zonde zijn om een uniek stukje natuur dat zich in twintig jaar ongestoord heeft kunnen ontwikkelen in te ruilen voor woningbouw. Om die stelling verder te beargumenteren voeren vrijwilligers van de NVWK vogeltellingen uit, inventariseren zij de flora en fauna en berekenen zij met behulp van een computerprogramma de waarde van het bos. De resultaten worden ter hand gesteld aan de gemeente, de omwonenden en andere belanghebbenden. We hopen daarmee te bereiken dat het Balkengatbos voor toekomstige generaties behouden kan blijven”, aldus de NVWK.

Dit bericht is 2067 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief