Archieven

Dit bericht is 1180 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL – Wie zich vorig weekeinde nog wilde aanmelden voor een rondleiding over het bouwterrein van ‘De Grote Kruising’ viste toen al achter het net. Vanwege corona was besloten tussen 10.00 en 15.00 uur ieder half uur een groep van maximaal tien belangstellenden toe te laten. Honderd mensen in totaal dus. Die kregen op zaterdag 11 december een programma van ongeveer een uur voorgeschoteld. De belangstelling was groot en het evenement snel volgeboekt.

In het eerste half uur presenteerden projectleiders Laurens Smits en Henk Slappendel een voordracht over de stand van zaken en daarna ging het gezelschap gehuld in fel oranje hesjes en begeleid door verkeersregelaars het terrein op om met eigen ogen te aanschouwen hoe het werk tot dusver verloopt en wat nog moet gebeuren.

In een korte terugblik op het verleden vertelden Smits en Slappendel over de aanleg van de kruising tussen de Provinciale Weg N210 met de Nieuwe Tiendweg richting Krimpen centrum en de Industrieweg die naar het industriegebied Stormpolder leidt.

Het knooppunt is in 1938 geconstrueerd door betonnen bakken die rustten op houten palen aan te brengen. Sindsdien is het kruispunt menigmaal aangepast aan het steeds drukker wordende verkeer. Al in de jaren zestig stonden er iedere dag files tijdens de ochtend- en avondspits en daar werden steeds weer andere oplossingen voor bedacht. Aan de constructie onder het wegdek gebeurde echter niet zoveel, hoewel al in 2009 de eerste verzakkingen werden geconstateerd. Pas in 2016/2017 ontstond het inzicht dat er iets fundamenteels moest gebeuren voordat passanten onverwacht in een sinkhole zouden verdwijnen.

In een relatief korte voorbereidingstijd van ongeveer twee jaar kon het startsein in 2019 worden gegeven. Er werd een bouwteam geformeerd waarin de beleidsmakers en deskundigen van de gemeente en provincie en vertegenwoordigers van de hoofdaannemer en onderaannemers zitting hebben. Gedurende het project voeren ze intensief overleg en passen waar nodig de planning en bouwplannen aan. Dat heeft er al toe geleid dat de oplevering met enkele maanden kan worden vervroegd. Simpelweg door verschillende deelprojecten niet na elkaar maar tegelijkertijd uit te voeren. Op dit moment bevindt het project zich in fase 6 van zeven fasen, waarin onder meer de reconstructie van de kruising zelf en de aanleg van de bushalte aan de zuidzijde van de N210 wordt gerealiseerd.

Bij het maken van de plannen is niet alleen gekeken naar de technische reconstructie van de wegen maar ook naar verbetering van de doorstroming. Er wordt bijvoorbeeld veel verwacht van het feit dat de stads- en streekbussen niet meer met voorrang naar het busstation hoeven af te slaan en het overige verkeer daardoor stilzetten. Zij krijgen aan iedere kant van de C.G. Roosweg een platform waar passagiers in of uit kunnen stappen en de bussen weer kunnen invoegen. Ook de verandering van de Nieuwe Tiendweg waardoor automobilisten vanaf de hoofdrijbaan en vanaf de wisselstrook tegelijkertijd Krimpen binnen kunnen rijden moet met name in de avondspits voor veel verlichting zorgen.

De presentatie en rondleiding werden door de deelnemers positief ontvangen. De belangstelling was oprecht en de vragen die werden gesteld waren soms kritisch maar zeker niet negatief.

Dit bericht is 1180 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief