Archieven

Dit bericht is 1185 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL – Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zijn het eens geworden over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein.

Het terrein in de Stormpolder wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld. Wel blijft het terrein een IBC-locatie – waarbij de afkorting staat voor Isoleren, Beheersen en Controleren – met een nazorgprogramma. Dit betekent dat in 2025 ongeveer zes hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt.

Wethouder Wubbo Tempel is blij met deze beslissing. “Deze biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.”

Definitief besluit: saneren en herontwikkelen
Op 10 maart vond het bestuurlijk overleg plaats over de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein). Het doel van het overleg was om een definitief besluit te nemen over de voortzetting van het project waarbij eerder meerdere varianten voorlagen. Besloten is om door te gaan met de uitwerking van de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met een aantal aanbevelingen die uit de aanvullende onderzoeken naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld over het herschikken van AVI-slakken en het periodiek monitoren van de damwanden. Milieudienst DCMR moet nog wel akkoord gaan met de uiteindelijke uitwerking van de voorkeursvariant.

Wat betekent de keuze voor Krimpen?
De keuze voor de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen betekent onder andere dat er langs de Sliksloot een (verlaagde) groenstrook wordt gerealiseerd. Onder deze groenstrook blijft een deel van de verontreiniging achter. Uit nader onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om deze verontreiniging te laten verwijderen. Consequentie is dat deze grond niet aan bedrijven kan worden uitgeven. Op een ander deel van het terrein kan straks niet zonder meer gebouwd worden. De koopovereenkomst tussen het ministerie van IenW en de gemeente wordt hierop aangepast. Ook is het nodig dat de gemeente de opdracht geeft om een nieuw verkavelingsplan op te stellen dat past bij het geldende bestemmingsplan. Met deze variant krijgt de gemeente bijna zes hectare nieuw bedrijventerrein erbij. Een deel hiervan komt voor
bedrijfskavels. Daar is in de gemeente Krimpen aan den IJssel en de regio grote behoefte aan.

Dit bericht is 1185 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief