Archieven

Dit bericht is 2741 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De bouwsector in ons land is momenteel zwaar getroffen door de gevolgen van de hoeveelheid PFAS in onze bodem. Diverse Nederlandse gemeenten zijn bezig met het vaststellen van een eigen, soepelere PFAS-norm. RTV Krimpenerwaard  informeerde bij het College of onze gemeente ook van plan is om dit te gaan doen.

Gemeenten mogen dit doen op basis van het Besluit bodemkwaliteit. Volgens dit besluit mogen gemeenten binnen hun eigen beheersgebied afwijken van de landelijke norm. Hiervoor moeten wel goede argumenten gelden, en ook moet de aangepaste norm worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Gemeente Krimpenerwaard maakt gebruik van de mogelijkheden
Woordvoerder Veronique van Ooijen geeft aan dat de PFAS problematiek  ook in de gemeente Krimpenerwaard een rol speelt . “Als gemeente waren we hier vroeg bij en enigszins voorbereid. Eind vorig jaar heeft al onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van PFAS in de bodem binnen onze gemeente. Na het bekend worden van het tijdelijke handelingskader hebben we samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland de ruimte gebruikt die het handelingskader biedt. Dat wil zeggen dat nu voor het landelijke gebied niet de strenge toepassingsnorm van 0,1 gehanteerd hoeft te worden, maar gebruik gemaakt wordt van de achtergrondwaarden die we op basis van de meetgegevens in onze gemeente konden afleiden. Dit lost een deel van de problematiek op. Voor het grondverzet betekent het dat er onderzoek moet plaatsvinden en mogelijk langer gezocht naar een juiste partij of bestemming van grond. Dit heeft extra kosten en vertraging tot gevolg. Ons is niet bekend dat er projecten ten gevolge van PFAS zijn stilgelegd.”

Stikstof
Ook de stikstof problematiek speelt in ons gebied een rol.  “Voor wat betreft de Wet natuurbescherming is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag”, aldus woordvoerder Van Ooijen. “Zij hebben deze bevoegdheid gemandateerd aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Tezamen met het Rijk zijn zij verantwoordelijk voor het stikstofdossier. Bij alle aanvragen om omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of stikstof een probleem kan vormen, dat wil zeggen er wordt bekeken of er toestemming nodig is op grond van de Wet natuurbescherming. Wij hebben zicht op alle aanvragen. Elke aanvraag is anders en wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Momenteel wordt de vergunningverlening tijdelijk belemmerd, maar komt op termijn naar verwachting weer op gang. Bij alle aanvragen om omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of stikstof een probleem kan vormen, dat wil zeggen er wordt bekeken of er toestemming nodig is op grond van de Wet natuurbescherming. Wij hebben zicht op alle aanvragen. Elke aanvraag is anders en wordt op zijn eigen merites beoordeeld. . Momenteel wordt de vergunningverlening tijdelijk belemmerd, maar komt op termijn naar verwachting weer op gang.”

De gemeente Krimpenerwaard wacht met smart op verdere besluitvorming in Den Haag met betrekking tot beide onderwerpen.

Wat is PFAS?
PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6.000 Het zijn stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil- en waterafstotend. Ze worden al tientallen jaren toegepast  in de industrie maar ook gebruikt voor alledaagse toepassingen, zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Gebleken is dat deze stoffen nauwelijks afbreekbaar zijn. Van een deel van de PFAS-verbindingen staat vast dat zij zich ophopen in voedsel en organen. 

Sinds 1 oktober mag in natuur- en landbouwgrond niet meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bevatten. Dat is de laagste concentratie die nog meetbaar is. Voor de bouwsector betekent dit dat  grond, slib of zand bijna niet meer  mag worden afgegraven en vervoerd als het boven die norm uitkomt. Dat betekent dus vertraging bij bouwprojecten. Uit onderzoek van het RIVM blijkt tot nu toe dat meer dan 85 procent van de geteste grond in Nederland PFAS bevat. Het RIVM is inmiddels bezig met meer metingen om definitieve regels vast te stellen voor het afgraven en verplaatsen van grond.

Dit bericht is 2741 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief