Archieven

Dit bericht is 2058 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – Pieter Paans is donderdagavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering.

Plaatsvervangend voorzitter Willem Schoof opende de raadsvergadering die in zeer kleine kring plaatsvond. Hij vertelde dat de raad het vanwege corona niet verantwoord vond een groot feest te maken van deze bijzondere bijeenkomst.

Daarna legde Pieter Paans de eed af ten overstaan van de Commissaris van de Koning Jaap Smit.
Locoburgemeester Lavinja Sleeuwenhoek sprak de nieuwe burgemeester toe namens het college van B&W en overhandigde de ambtsketen. De ambtsketen werd onder toezicht van zijn kinderen door zijn echtgenote omgehangen. Vice-voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn Liesbeth Spies heette hem van harte welkom namens de achttien gemeenten die deel uit maken van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Paans: “Ik ben trots en dankbaar dat ik burgemeester mag zijn van deze prachtige gemeente. Ik wil mij dan ook met hart en ziel gaan inzetten om er voor iedereen te zijn. Ik wil verbindingen leggen tussen inwoners, ondernemers, verenigingen, raadsleden en gemeentelijke en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan onze toekomstige uitdagingen. Ik vind het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt in de wijken en kernen en wil toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. Ik wil iedereen dan ook vragen om niet te schromen om mij te benaderen.”

Vervolgens kreeg hij de voorzittershamer van de plaatsvervangend voorzitter overgedragen. Burgemeester Paans neemt daarmee het stokje over van Roel Cazemier, die de afgelopen zes jaar burgemeester was van de gemeente Krimpenerwaard.

Paans (55) is lid van het CDA en was vanaf 2018 wethouder in de gemeente Papendrecht. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester in de gemeente Cromstrijen. Paans is getrouwd en heeft twee kinderen.

Tijdlijn benoeming
Voormalig burgemeester Roel Cazemier kondigde vorig jaar aan zijn functie neer te leggen. Een vertrouwenscommissie bereidde in de maanden daarna de raadsvoordracht voor op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 15 juni 2021 vaststelde. In deze profielschets waren ook de wensen van de inwoners opgenomen. Na een zorgvuldige afweging leidde dat tot voordracht van Pieter Paans als meest gewenste kandidaat. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot de benoeming van Pieter Paans werd besloten. De raad vindt dat met Paans ‘een stevige en betrokken voorzitter voor raad en college gevonden is; een toegankelijke en hartelijke burgervader, en een enthousiast en ondernemend boegbeeld van de gemeente’.

Dit bericht is 2058 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief