Archieven

Dit bericht is 2125 keer gelezen

LEKKERKERK – Opgericht in 1879 als Lekkerkerks ‘derde school’ heeft de openbare basisschool in de buurtschap Schuwacht al menige crisissituatie overleefd. Dat de naam veranderde in Prins Bernhardschool was nog wel het minst ingrijpende besluit.

Het toenmalige gemeentebestuur vond dat alle openbare lagere scholen een koninklijke naam moesten krijgen en zo ontstonden de Wilhelminaschool, de Julianaschool in Opperduit, de Ireneschool en de Bernhardschool in het hart van Schuwacht.

Zelfstandige scholen waren het toen nog, die ieder onderdak gaven aan de leerlingen uit hun eigen buurt. Het gemeentebestuur was verantwoordelijk voor de gang van zaken en de hoofdmeester, later directeur genoemd, bepaalde de uitvoering van het beleid. Dat is allemaal veranderd. De huidige gemeente heeft de verantwoordelijkheid uitbesteed aan de Stichting Onderwijs Primair, die in een groot gebied het beheer van de openbare basisscholen in de gemeente Krimpenerwaard en omliggende gemeenten op zich heeft genomen. Er wordt sindsdien ‘bovenschools’ gedacht en gehandeld. Het belang van het schoolleven op een lokale school lijkt daardoor ondergeschikt te zijn geworden aan de efficiënte organisatie van het totaal.

Met alle gevolgen van dien.

Dat vinden althans een aantal ouders van leerlingen en andere belanghebbenden van de Prins Bernhardschool. Marcel en Els Breuker, opa Gerard Breuker, Yvonne Verberk, Cindy Smits en Lenette Koolwijk hebben zich verenigd in een actiecomité dat zich verzet tegen de voorgenomen sluiting van de Prins Bernhardschool. Lenette is lid van de Schuwachtse buurtvereniging Vrij-Holland en op die manier zeer betrokken bij het wel en wee van de school. “Veel van onze leden hebben er hun jeugd doorgebracht en we organiseren er meermalen per jaar een buurtactiviteit. Het zou vreselijk jammer zijn als dat straks niet meer kan.”

De ouders hebben andere zorgen. “Voor ieder gezin dat hier één of meerdere kinderen op school heeft is het een klein drama”, omschrijft Marcel Breuker de gevoelens. Dat geldt voor de kinderen die in Schuwacht wonen en straks naar een andere school in ‘het dorp’ moeten, maar vooral voor de kinderen uit Lekkerkerk of Krimpen aan de Lek waarvan de ouders juist voor deze kleine school hebben gekozen. Het gaat dan vaak om kinderen die zich in een basisschool van gemiddelde omvang niet thuis voelen en baat hebben bij een omgeving met kleine klassen en veel aandacht voor de individuele pupil. “We hebben het dan niet over leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben maar over kinderen die net wat meer aandacht behoeven, bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd zijn of omdat ze leer- of gedragsproblemen vertonen.”

Tijdens een ouderavond in juni kregen de ouders te horen dat de Stichting Onderwijs Primair met dat concept wil stoppen en van de Prins Bernhardschool een Expertisecentrum wil maken waarin op termijn alleen nog plaats is voor leerlingen die zijn aangewezen op speciaal onderwijs. Voorlopig nog in de locatie Schuwacht maar over een jaar of drie op een meer centrale locatie in de Krimpenerwaard. Leerlingen die nu nog in groep 5 of hoger zitten kunnen er hun basisschoolcarrière nog afmaken, maar nieuwe leerlingen zonder indicatie voor speciaal onderwijs worden niet meer aangenomen.

Die mededeling sloeg in als een bom. Het leerlingenaantal daalde in een maand tijd van 52 naar rond de dertig, de groepen 1, 2 en 3 bestaan niet meer en van de in februari aangestelde directeur is alweer afscheid genomen. Een directeur van een school uit de omgeving neemt zijn taken waar. In de schoolkrant reageerden leerlingen met opmerkingen als “Ik vind het stom omdat de school supergezellig is en de school al heel lang bestaat.”

Het actiecomité bereidt een protestbijeenkomst voor die op donderdag 18 juli vanaf 18.30 uur wordt gehouden op het schoolplein. “We hopen dat veel buurtbewoners, oud-leerlingen, ouders en leerlingen en andere belanghebbenden gehoor geven aan onze oproep om tegen dit besluit in opstand te komen.”

Gemeenteraadslid Cees van der Graaf, zelf opgegroeid en nog steeds woonachtig in Schuwacht heeft toegezegd een petitie in ontvangst te willen nemen die inmiddels meer dan vierhonderd keer is ondertekend. Ook andere gemeenteraadsleden hebben toegezegd met de aanwezigen in gesprek te willen gaan. Vijfendertig jaar geleden schreef buurtbewoner Arie Stoppelenburg het Volkslied Schuwacht. “Wie aan de school komt krijgt de hele buurtschap tegen en we staan voor de gevolgen niet meer in”, luidt een strofe in het derde couplet. “Dat is precies wat we bedoelen”, aldus de strijdbare actievoerders.

Dit bericht is 2125 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief