Archieven

Dit bericht is 706 keer gelezen

geiten4STOLWIJK – Zuid-Holland zal geen ontheffing verlenen voor een uitbreiding van geitenboerderij MooiMekkerland in Stolwijk. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

Provinciale regels verbieden een uitbreiding van het bedrijf aan de Koolwijkseweg. Bovendien zou eigenaar Gerben Verhoef nu al meer geiten houden dan is toegestaan. Er lopen ruim 2.500 geiten en lammeren rond bij MooiMekkerland, terwijl dat er niet meer dan 812 mogen zijn. Ook zou hij sinds 2010 diverse overtredingen hebben begaan op zijn terrein. Iets dat Verhoef ook heeft toegegeven.
Omwonenden, die al jaren klagen over de ingrepen van MooiMekkerland, kregen van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard te horen dat de geitenhouder zijn bedrijf wil uitbreiden omdat hij anders in financiële problemen zou komen. De gemeente zou daarom van plan zijn de reeds in gebruik genomen bebouwing te legaliseren.

De provincie Zuid-Holland steekt daar nu een stokje voor. In de beantwoording verwijzen Gedeputeerde Staten naar een vorig jaar aangenomen verordening waarin een ‘geitenstop’ is opgenomen. Uitbreiding of ingebruikname van bebouwing van een bestaande geitenboerderij wordt niet toegestaan, tenzij het aantal geiten niet toeneemt.

Enthousiasme
Gerben Verhoef wijst erop dat de Omgevingsdienst Haaglanden – namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland – al in 2016 een vergunning verleende voor het houden van 3.000 geiten. In zijn enthousiasme begon de geitenhouder in 2015 met zijn uitbreiding en maakte een dichte stal die uitstoot voor omgeving weg zou nemen. Van een naderende ‘geitenstop’ was toen nog geen sprake.

Voor de bouw van stallen voor het jongvee volgden in de jaren erna meer aanvragen. Een reactie bleef uit, zelfs niet na aandringen van de kant van Verhoef. “Eigenlijk is de gemeente Krimpenerwaard al jaren stil. Pas nu, na vragen van advocaten van de buren, komt er beweging.”

De vrees voor gezondheidsklachten die de buren hebben, is volgens de geitenhouder nergens op gebaseerd. “Uit een rapport van de Omgevingsdienst Midden-Holland blijkt dat de belasting van fijnstof op omliggende woningen op 19,29 µg/m³ ligt, ruim onder de wettelijke grensnorm van 40µg/m³. Het is dus uitgesloten dat de activiteiten bij ons nadelige effecten hebben op het milieu en de gezondheid van omwonenden.”

Q-koorts
Verhoef wijst juist op de helende eigenschappen van geitenmelk. Zo komen er heel veel ouders van kleintjes met koemelkallergie langs bij MooiMekkerland en biedt de zuivel van de geit ook uitkomst bij onder andere astma, eczeem en migraine. De angst voor een uitbraak van Q-koorts, zoals in 2007, speelt echter nog altijd een rol. Deskundigen achten die kans klein, “maar omwonenden komen wel in verzet. En omdat de protesten op emoties zijn gebaseerd, is het lastig om de ongegronde zorg weg te nemen.”

Dat een aantal buren kort geleden een petitie is gestart tegen de uitbreiding van MooiMekkerland doet de familie Verhoef pijn. “Hun bevindingen berusten op onwaarheden”, zegt Verhoef. “Zelf hebben we ook kinderen, die we vanzelfsprekend laten opgroeien in een gezonde omgeving. Niemand is hier ooit ziek geweest, ook onze geiten niet. Er wordt zoveel gecontroleerd en een stal moet aan zoveel eisen voldoen dat het gevaar voor de volksgezondheid zo goed als nihil is.”

Verhoef wil graag in gesprek en nodigt iedereen uit die vragen heeft uit om eens een kijkje te nemen op de geitenboerderij. Ook Statenleden van de Partij voor de Dieren zijn welkom. “Bel me eens, dan maken we een afspraak.”

Dit bericht is 706 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief