Archieven

Dit bericht is 1683 keer gelezen

STOLWIJK – In Stolwijk heeft geitenhouderij MooiMekkerland vooruitlopend op vergunningverlening enkele jaren geleden de geitenhouderij uitgebreid. Hiermee is, aldus de provincie, een illegale situatie ontstaan.

In 2016 zijn twee vergunningaanvragen ingediend bij de gemeente om een omgevingsvergunning voor de gerealiseerde uitbreidingen te verkrijgen. De gemeente Krimpenerwaard is in 2018 een procedure gestart voor de beëindiging van overtredingen door de geitenhouderij, waar nu circa 2568 geiten worden gehouden. De gemeente heeft ook de mogelijkheden tot legalisering onderzocht van de door de geitenhouderij MooiMekkerland gerealiseerde uitbreiding van de opstallen en van het aantal geiten. De Provincie Zuid Holland weigert nu de ontheffing te verlenen.

De provincie zegt in de motivatie van het besluit tot weigering van de mogelijke ontheffing, dat het bedrijf is gevestigd binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’ en op het perceel de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ rust. De als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor grondgebonden graasbedrijven waarvan de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk niet in gebouwen plaatsvindt. Hieraan wordt aldus de provincie niet voldaan.

De provincie kan zich ook niet vinden in het argument van de gemeente Krimpenerwaard dat de uitbreiding een verbetering zou betekenen van de ruimtelijke kwaliteit. Ook het door het RIVM ingeschatte gezondheidsrisico voor omwonenden heeft de provincie meegewogen in haar beslissing.

De gemeente Krimpenerwaard kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing. Alvorens daartoe over te gaan zal de gemeente de motivatie van de beslissing willen bestuderen. Daarna is de gemeenteraad aan zet. De verantwoordelijk portefeuillehouders waren door vakantie nog niet in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren.

Dit bericht is 1683 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief